Universiteit Leiden

nl en

Nieuw initiatief: Regionaal Steunpunt Leiden

Jacqueline Hoornweg is door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappenaangesteld aangesteld als de nieuwe directeur van het Regionaal Steunpunt Leiden.

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden heeft Jacqueline Hoornweg aangesteld als de nieuwe directeur van het Regionaal Steunpunt (RSP) Leiden. Net als verscheidene andere universiteiten in Nederland die via hun bètafaculteiten regionale steunpunten hebben opgericht, wordt ook het RSP in Leiden een gecoördineerd punt waar vo-scholen in de regio terecht kunnen voor hulp bij en ondersteuning in al hun bètavakken. Een voorbeeld van deze ondersteuning is het opzetten van leergemeenschappen c.q. vaknetwerken voor docenten.

Omdat het RSP Leiden nog in de beginfase verkeert, zal Jacqueline Hoornweg als kwartiermaker scholen uit de ruime regio Leiden bezoeken om de wederzijdse samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Ze gaat in gesprek met schoolleiding en sectievoorzitters over de behoeftes van scholen en de wijze waarop scholen op hun beurt de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen kunnen helpen in haar voorbereidingen op eerstejaarsstudenten. Op deze manier streeft het RSP Leiden naar een zo goed mogelijke afstemming van het vo- en wo-onderwijs. Op termijn zal het RSP tevens met de Hogescholen gaan samenwerken, zodat ook havo-docenten ondersteuning kunnen krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.