Universiteit Leiden

nl en

LLP-praktijkopdracht bij burger in de bus

Een praktijkopdracht bij een bedrijf of organisatie vormt een vast onderdeel van het Leiden Leadership Programme, het honoursprogramma voor Leidse masterstudenten. Groepjes van 3 of 4 studenten doen onderzoek naar een vraag die speelt binnen een bedrijf, organisatie of overheid. Sanne Verhoeve, Fien van Rossum en Monique van der Kooij, drie studenten van afgelopen jaar, deden onderzoek bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De vraag

Een toegankelijke, eenvoudige en snelle manier om de inwoners van Nederland te informeren over de komende veranderingen op het gebeid van zorg en ondersteuning. Dat was de uitdaging die wij, drie studenten van het Leiden Leadership programma, afgelopen jaar op ons hebben genomen.
Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en ondersteuning. Gemeenten nemen steeds meer taken over van de regering. Dit wordt ook wel decentralisatie genoemd. ,,Hoe kunnen kleine gemeenten hun uitvoeringskracht op het gebied van de drie decentralisaties vergroten?’’, was de vraag die wij op ons bord kregen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het onderzoek

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij ons ingelezen over de decentralisaties en verschillende kleine gemeenten benaderd. Uit interviews met hen kwam naar voren dat deze gemeenten minder mankracht en financiële middelen hebben om zelf een grote decentralisatiecampagne op te zetten. Daarnaast bleken zij behoefte te hebben aan duidelijke, beknopte informatie over de decentralisatie die zij konden communiceren naar hun inwoners.
Naar aanleiding van de interviews hebben wij een lijst gemaakt met de meest gestelde vragen van inwoners over de decentralisaties. De VNG heeft vervolgens geholpen bij het opstellen van de antwoorden.

Bij de burger in de bus

Maar hier lieten wij het niet bij. Wij wilden daadwerkelijk iets bijdragen en een duidelijke informatieoverdracht naar inwoners bevorderen. Daarom besloten wij in samenspraak met de VNG om onze stage te verlengen. Gedurende die tijd hebben wij een applicatie gemaakt waarmee gemeenten een ansichtkaart kunnen maken. Op deze kaart kunnen zij vijf van de meest gestelde vragen én antwoorden plaatsen. Deze kunnen worden gekozen uit onze lijst, maar gemeenten kunnen ook zelf vragen en antwoorden invullen. Het ontwerp kan vervolgens worden opgeslagen en naar de drukker worden gestuurd.
Wij hopen op deze manier ons eigen steentje te hebben bijgedragen aan het succesvol verlopen van de decentralisaties op het gebied van zorg en ondersteuning.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.