Universiteit Leiden

nl en

Dr. Nele Beyens wint de G.A. Lindeboomprijs 2014

Op 11 december 2014 ontving dr. Nele Beyens de G.A. Lindeboomprijs 2014 voor haar bijzondere verdiensten op het terrein van de medische geschiedschrijving in Nederland. De jury besloot haar voor de prijs voor te dragen vanwege haar in 2013 uitgegeven biografie van vrouwenarts Hector Treub 'Immer bereid en nooit verlegen'. De jury omschrijft het boek als een moderne, frisse en kritische biografie van een opmerkelijk en belangrijk man, wiens naam nog altijd met respect genoemd wordt, al was het maar vanwege zijn befaamde leerboeken.

De G.A. Lindeboomprijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000,- , wordt sinds 1985 eens in de vijf jaar toegekend door de Stichting Pieter van Foreest en de Stichting Historia Medicinae, als blijk van erkenning voor zeer bijzondere verdiensten op het terrein van de medische geschiedschrijving in en over Nederland en in en over Nederlandstalig België.

Hector Treub, vrouwenarts in een mannenmaatschappij

Hector Treub (1856-1920) zette in Nederland rond 1900 het jonge specialisme van de gynaecologie op de kaart. Maar hij was veel meer dan alleen medicus. Als vrouwenarts ontwikkelde hij vooruitstrevende en vaak controversiële standpunten over anticonceptie, abortus en de verspreiding van venerische ziekten. Ook organiseerde hij de zuigelingenzorg, zette hij zich in voor de verbetering van de maatschappelijke positie van de Nederlandse vrouwen en maakte hij zich sterk voor hun opleiding. 

Tegelijkertijd echter had hij een nogal getroebleerde relatie met de vrouwenbeweging van zijn tijd. Niet zelden stuitten zijn boude uitspraken de vroege feministes tegen de borst. De feministische reformjurken bijvoorbeeld – jurken zonder korset – maakte hij belachelijk en doopte hij om tot ‘hobbezak’. 

Nele Beyens,  Hector Treub. Vrouwenarts in een mannenmaatschappij (Amsterdam 2013). 

Boek op de website van de uitgever

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.