Universiteit Leiden

nl en

BedrijfsDOTs Regionaal Steunpunt Leiden

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ontwikkelt een Regionaal Steunpunt Leiden ter ondersteuning en verdere professionalisering van de leraren in de bètaschoolvakken. Ook de Hogeschool Leiden gaat hierin participeren.

Zoals eerder gecommuniceerd trekt Jacqueline Hoornweg als directeur en kwartiermaker namens deze faculteit de scholen in. Gesproken wordt over de wensen van de scholen en de mogelijkheden vanuit het Steunpunt om aan deze wensen te voldoen. Inmiddels is overleg gevoerd met alle Leidse scholen en zijn er ook al een aantal scholen buiten Leiden bezocht die zich hadden aangemeld. De reacties zijn buitengewoon positief. Dat resulteerde in een intentieverklaring tot samenwerken van alle betrokken partijen die binnenkort ondertekend zal worden.

In de tussentijd kunnen we melden dat er voor drie schoolvakken in 2015 zogenaamde bedrijfsDOTs (Docent Ontwikkelteams) van start zullen gaan. Het gaat om de vakken scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Dat juist met deze vakken wordt gestart, houdt verband met de wensen van de subsidiegever. Het Regionaal Steunpunt streeft ernaar ook voor de andere schoolvakken aanbod te creëren. Zodra de aanmelding start, worden leraren van de aangesloten scholen hier direct per e-mail over geïnformeerd.

Het Regionaal steunpunt Leiden zal, net als bij het Pre-University College, streven naar een stap-voor-stap-groeimodel qua aantal deelnemende scholen. Op die manier waarborgen we de kwaliteit. Vanaf januari kunnen nieuwe scholen zich melden als ze deelname aan het steunpunt overwegen door een e-mail naar Pascalle van Eerden te sturen. In overleg met de school wordt vervolgens bekeken of een afspraak prettig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.