Universiteit Leiden

nl en

Jill Stein wint Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2014

Dit jaar mocht Jill Stein, alumna van de Master Jeugdrecht van de Universiteit Leiden, de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs in ontvangst nemen!

In haar   ‘The prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee’s Role & Potential’ heeft Jill een onderwerp behandeld dat tot voor kort weinig aandacht kreeg. De jury roemt de sterke analyse die zij heeft gemaakt van de problematiek, de verschillende kinderrechten die hierbij een rol spelen en de wat de mogelijkheden van het VN Kinderrechtencomité zijn om een bijdrage te leveren aan de verbetering van dit probleem. 

Jill had geduchte concurrentie vanuit andere universiteiten. Zo waren tevens genomineerd:

 ·         Annemieke Drenth (Universiteit Leiden)    
‘Levensbeëindiging bij minderjarigen de toekomst van kinderen zonder toekomst’

·         Jurriaan de Jong (Universiteit Utrecht)    
‘The 'other' aim of the European Family Reunification Directive, Family reunification, third country nationals, fundamental rights and children’

·         Moos Pozzo (VU Amsterdam)        
‘Not all fingers are similar: Rights, Access and Participation of Asylum Seeking Youth (aged 12-23) in the Netherlands’

·         Esmee van der Eng (Erasmus Universiteit Rotterdam)    
‘De interne rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en accommodaties voor gesloten jeugdzorg’

Stan Meuwese

Volgens Stan Meuwese, oud directeur van Defence for Children International Nederland, is de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs een mooi initiatief. Ter gelegenheid van deze uitreiking gaf hij een lezing  met als thema ‘Op zoek naar de geschiedenis van de kinderrechten’. Meuwese zou graag zien dat studenten meer aandacht besteden aan de geschiedenis van kinderrechten omdat we veel kunnen leren van de gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan het ontstaan daarvan. Hij nam het publiek in vogelvlucht mee langs de geschiedenis van het Jeugdrecht in Nederland, maar blikte ook verder terug op de vroegere voorgeschiedenis van kinderrechten. Hij schetste een beeld van de langzame introductie van de kinderrechten die eerste vooral in het teken stond van afschaffing van bijvoorbeeld de infanticide in de Romeinse tijd, de kinderofferande tijdens de Middeleeuwen en de kinderarbeid in de negentiende eeuw, waarna er langzaamaan voorzieningen voor kinderen in het leven werden geroepen en er tot slot steeds meer aandacht kwam voor de participatie van kinderen. Klik hier voor de lezing van Stan Meuwese.

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs is ingesteld ter ere van professor Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, zowel in Nederland als internationaal. Deze prijs reikt de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met Defence for Children jaarlijks uit aan de student die de beste scriptie op het terrein van kinderrechten heeft geschreven. De winnaar wordt beloond met een georganiseerde reis naar Genève en een vrij te besteden geldbedrag.

De Afdeling Jeugdrecht feliciteert Jill van harte met het behalen van dit resultaat!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.