Universiteit Leiden

nl en

Miranda Geelhoed wint de Piet Gilhuis Scriptieprijs 2014

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht, de Piet Gilhuis-scriptieprijs, wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Miranda Geelhoed schreef de scriptie bij de master Civiel recht.

Dit jaar hebben er acht scripties meegedongen naar de milieu(recht)scriptieprijs van de VMR. De kwaliteit van de ingezonden scripties is hoog. De VMR dankt alle inzenders zeer hartelijk voor hun deelname. 

De jury heeft de verschillende scripties met veel interesse gelezen en koos één winnaar en besloot dat één andere scriptie een eervolle vermelding verdient.

En de winnaar is...

Titel: 
Naar een Europees actierecht voor milieuorganisaties? 
De wenselijkheid van een handhavingsrol voor milieuorganisaties op Europees niveau beoordeeld aan de hand van Nederlandse en Amerikaanse ervaringen.  

Auteur: Miranda Geelhoed
Deze winnende scriptie is geschreven aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, als Masterscriptie civiel recht, accent internationaal privaatrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.