Universiteit Leiden

nl en

Verslag vergadering 990 - 16 oktober 2014

Dr. Ad Maas gaf een boeiende lezing over het onderzoekslaboratorium van Philips dat van groot belang is geweest voor de innovatiekracht van Philips. Achttien NGL leden en introducés namen deel aan de bijeenkomst. Daarnaast is er een boek verschenen van onze leden Titia van der Eb-Brongersma en Bert Hennipman, genaamd 'Leidse biologen jaar 1954'.

100 jaar Philips Research- breuken en continuïteit

Dr. Ad Maas gaf een boeiende lezing over het onderzoekslaboratorium van Philips dat van groot belang is geweest voor de innovatiekracht van Philips. In 1914 werd het “Natlab” opgericht, onder meer in verband met een nieuwe patentwet en het succes van het onderzoekslaboratorium van G.E., USA.

De periode “G.Holst” (Afkomstig van K.O., Leiden) (1914-1946) kan gekarakteriseerd worden als “troubleshooting”, ontwikkeling van concrete producten en aansluiting met de academische wereld. Voorbeelden: verlichting (gloeilamp), gasontladingsbuizen, radio, film, Röntgenapparatuur.

In de periode H.Casimir (Leidse theoreticus) (1946-1972) stond het fundamentele onderzoek centraal. Baanbrekende innovaties waren o.m. de plumbicon-camerabuis en Locos, compacte chips.

De periode hierna, 1972-2000, stond “voor de markt” centraal. Contractresearch. Natlab gaat op in Philips Research. De periode vanaf 2000 is vooral een voortzetting van de vorige periode en bij het onderzoek staat “de mens centaal”. De spreker liet zien dat ondanks de “koerswijzingen” er toch veel continuïteit te bespeuren valt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.