Universiteit Leiden

nl en

Presenteren voor de minister: de kers op de LLP-taart

Met het presenteren van hun onderzoek hebben studenten van het Leiden Leadership Programme minister Bussemaker enthousiast gemaakt!

De afgelopen paar maanden voerden wij in het kader van het Leiden Leadership Programme, het honoursprogramma voor masterstudenten aan de Universiteit Leiden, een praktijkopdracht uit bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zo'n praktijkopdracht voer je uit met een groep van vier studenten, en deze wordt expres zo samengesteld dat hij uit types met verschillende persoonlijkheden en verschillende studies bestaat, waardoor je een bijzonder soort invalshoek krijgt. Zo merkten we bij de opzet van ons onderzoek dat de geneeskundige onder ons het over 'proefpersonen' had, en gaf de rechtenstudent aan liever niet de statistiek op zich te nemen.

Meer hoger opgeleide leraren

Het ministerie legde ons als vraagstuk voor hoe zij meer hoger opgeleide leraren zou kunnen opleiden. Na wat sparren kwamen wij uit op een niche die wij zouden kunnen bestuderen: waarom excellente studenten op de Universiteit Leiden (volgers van het Honours College) niet kiezen voor de educatieve minor.

Willen, weten en kunnen

Aan de hand van een enquête onder honoursstudenten en interviews met sleutelfiguren en studenten kwamen we tot ons eindresultaat en een drietal beleidsvoorstellen. Ons onderzoek bleek te vatten in drie sleutelwoorden: willen, weten en kunnen. De educatieve minor moet studenten aanspreken. Hier is onlosmakelijk aan verbonden dat het beroep van docent ze moet aanspreken, en dat het matige imago van dit beroep niet erg bijdraagt aan de populariteit van de minor. Zeker de excellente studenten zijn breed geïnteresseerd, waardoor een andere minor eerder hun voorkeur zal hebben. Ook moeten studenten op de hoogte zijn van de mogelijkheid van het volgen van de educatieve minor: uit de gesprekken bleek dat de voorlichting op de universiteit nog te vaak tekort schoot. Als laatste kwam naar voren dat er een relatief grote groep studenten niet in staat is de minor überhaupt te volgen: naast de rechten-, psychologie- en geneeskundestudenten kan hier ook worden gedacht aan University College-studenten, die allemaal excellentie-onderwijs volgen en niet direct in aanmerking komen voor het volgen van een lerarenopleiding.

Onze beleidsvoorstellen waren dan ook het verbreden van de verwantschapstabellen, waardoor meer studies aan de educatieve minor kunnen worden verbonden; het creëren van een mogelijkheid om de educatieve minor als tweede minor te volgen, zodat studenten die wel een kijkje in het onderwijs willen nemen maar waar dit niet hun eerste keus is alsnog die optie hebben; en om educatie en didactische vaardigheden te koppelen aan honoursonderwijs, aangezien dit de status van zulke opleidingen kan verhogen.

Enthousiaste reacties van minister en universiteit

Dinsdag 8 juli mochten wij als kers op de taart ons onderzoek presenteren aan de Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Zij was enthousiast over ons onderzoek en het was bijzonder om als studenten zo serieus genomen te worden. Veel van onze aanbevelingen bleken goed aan te sluiten bij al lopende kwesties op het Ministerie. De minister gaf aan ons onderzoek goed te kunnen gebruiken bij verdere discussies over de lerarenopleidingen en aaneensluitend de faciliterende rol van de overheid daarin.

Ook op de universiteit zelf is ons onderzoek enthousiast ontvangen: zo gaat de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen komend jaar al van start met een module over excellentie voor de klas binnen hun Honours College. Geïnteresseerden kunnen deze binnenkort al bekijken op de e-Studiegids!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.