Universiteit Leiden

nl en

Succesvol eindproduct ‘Samen 3D’ praktijkopdracht Leiden Leadership Programma

Het is mogelijk dat u allen na deze zomervakantie een ansichtkaart van uw gemeente ontvangt, ontworpen en bedacht door drie studenten van de Universiteit Leiden.

Deze kaart is het eindproduct van onze praktijkopdracht bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het idee werd zo enthousiast ontvangen dat we het project, samen met websitebouwers, communicatieadviseurs en andere experts, voort zullen zetten. Als alles volgens de planning verloopt, dan zullen alle gemeenten na de zomervakantie toegang hebben tot de website waar zij de kaart kunnen maken.

Ons team bestaat uit Sanne Verhoeve (student Biomedische Wetenschappen), Monique van der Kooij (student Geneeskunde) en Fien van Rossum (student Public International Law). Met z’n drieën zijn we november 2013 gestart met onze praktijkopdracht bij de Vereniging der Nederlandse Gemeenten (VNG), een dienstverlenende organisatie die als platform en belangenbehartiger optreedt voor alle Nederlandse gemeenten. Zij zullen ook een grote rol spelen in de transitie van de decentralisaties wanneer taken van de Rijksoverheid op het gebied van werk en inkomen en jeugd en zorg naar de gemeenten gaan per 1 januari 2015.

De VNG is een van de vele partnerorganisaties van het Leiden Leadership Programma (LLP). Dit honoursprogramma biedt Leidse masterstudenten de mogelijkheid om te werken aan hun leiderschapsvaardigheden naast de reguliere masteropleiding. De praktijkopdracht binnen het LLP geeft studenten de kans om een kijkje in de keuken van een bedrijf of organisatie te nemen. De studenten treden in teams op als consultant om met een frisse en interdisciplinaire blik onderzoek te doen en advies te geven over een aangeboden vraagstuk.

Hoe de vraag “hoe kan de VNG de uitvoeringskracht vergroten op het gebied van de decentralisaties?" leidde tot een ansichtkaart.

Als team zijn we een onderzoek gestart bij kleinere gemeenten (<12.000 inwoners) om te kijken hoe zij de decentralisaties aanpakken en de omslag communiceren naar de inwoners. De kleinere gemeenten hebben namelijk niet dezelfde mankracht en financiële middelen die grotere gemeenten wel tot hun beschikking hebben. Er bleek behoefte te zijn aan korte, bondige en makkelijk te begrijpen informatie die goed door te communiceren is naar de inwoner waarbij een persoonlijk karakter behouden blijft.

Als eindproduct hebben wij ervoor gekozen om een ansichtkaart te ontwerpen waarop vijf van de meeste gestelde vragen en bijbehorende (door de VNG opgestelde) antwoorden worden gepresenteerd. We zijn op dit eindproduct gekomen vanwege zijn vele voordelen. Ten eerste stimuleert het de VNG om zijn kennis over te brengen op een korte en bondige manier. Ten tweede neemt het een deel van de onduidelijkheid, onzekerheid en angst weg bij inwoners door vijf veel gestelde vragen korte te beantwoorden. Ten derde is dit middel erg flexibel, iedere gemeente kan zijn eigen kaart aanmaken en de vragen en antwoorden aanpassen zodat het bij zijn inwoners aansluit. Ook is het mogelijk om meerdere kaarten te maken voor verschillende doelgroepen, mogelijkheden zijn: huis-aan-huis ansichtkaarten, ansichtkaarten specifiek voor de jeugd of gericht op een locatie zoals ansichtkaarten voor bij de huisarts of buurtcentrum.

Presentatie op de Decentralisatie Dag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de start van een nationale website

Na het eindproduct te hebben gepresenteerd bij de directie Decentralisaties van de VNG mochten wij dit buiten de VNG presenteren op de Decentralisatie Dag. Vanwege de overweldigende stroom aan positieve reacties van gemeentemedewerkers, raadsleden en overige betrokken organisaties, heeft de VNG besloten dat het zonde zou zijn om dit project te laten liggen na het afsluiten van onze LLP praktijkopdracht. Wij zijn dan ook erg blij dat wij deze zomer verder kunnen werken bij de VNG om een website aan te maken waar alle 403 Nederlandse gemeenten hun eigen persoonlijke kaart aan kunnen maken om hun inwoners te kunnen informeren over de naderende decentralisaties. Dus houd uw brievenbus in de gaten!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.