Universiteit Leiden

nl en

Inbouw laboratoria nieuwe Science Campus van start

Binnenkort begint onderaannemer Waldner met de inbouw van de laboratoria in de nieuwe Science Campus. De contracten hiertoe zijn op 22 juli getekend, onder anderen door de vice-voorzitter van de Universiteit Leiden, Willem te Beest.

Vice-voorzitter Willem te Beest tekent namens de Universiteit Leiden het contract met Waldner.

Grootste project

Voor Waldner is dit het grootste project dat het bedrijf ooit in Nederland heeft uitgevoerd, zowel qua omvang als qua euro’s: 15 miljoen. Het bedrijf won in februari de Europese aanbesteding van dit onderdeel van de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Juridische driehoeksconstructie

De ondertekening op 22 juli betrof een juridische driehoeksconstructie: hoofdaannemer Heijmans droeg de verantwoordelijkheid voor het specialistische werk van de laboratoriuminbouw over aan onderaannemer Waldner, de universiteit gaf hier als opdrachtgever toestemming voor aan Heijmans en de universiteit gerechtigde Waldner om van start te gaan met de uitvoering.

Vlnr: directeur Utiliteit bij Heijmans Ralf Abbringh, vice-voorzitter van de Universiteit Leiden Willem te Beest en directeur Benelux van Waldner Fred Nijpjes.

Die uitvoering betreft niet alleen de levering en installatie van labtafels en zuurkasten, maar ook de infrastructuur die daarvoor nodig.

Veel tijd naar de voorbereiding

De werkwijze bij de inbouw van de laboratoria is dezelfde die steeds wordt gevolgd bij de nieuwbouw van de Science Campus: relatief veel tijd in de voorbereiding steken. Dit gebeurt door de tekeningen gedetailleerd om te zetten in ‘levensechte’ virtuele 3D-weergaven. Deze worden vervolgens samen met de toekomstige gebruikers nauwkeurig bestudeerd. Verbeteringen en aanpassingen kunnen zo vooraf worden aangebracht, zodat tijdens de daadwerkelijke (in)bouw geen meerwerk en vertragingen ontstaan.

Hoogste punt bereikt

De nieuwe Science Campus heeft ondertussen het hoogste punt bereikt, in de bouw aanleiding voor een feestje en het laten wapperen van een vlag op dat hoogste punt. Over enkele maanden wordt de gevel gesloten en begint de fase van de afbouw. Dat is een intensieve periode waarin tweehonderd mensen, ook die van Waldner, intensief moeten samenwerken volgens een strakke planning. Hoofdaannemer Heijmans coördineert dit proces.

De planning is dat de Science Campus in 2016 in gebruik wordt genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.