Universiteit Leiden

nl en

Bruggen slaan tussen bestuurders en studenten

Gijs Dreijer (22, net klaar met zijn bachelor Geschiedenis) geeft aan het eind van de zomer het stokje van Assessor in het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen over aan Sanne Grootveld (22, masterstudente Neerlandistiek). Wat haar te wachten staat?

Gijs Dreijer (22, net klaar met zijn bachelor Geschiedenis) geeft aan het eind van de zomer het stokje van Assessor in het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen over aan Sanne Grootveld (22, masterstudente Neerlandistiek). Wat haar te wachten staat?

“Het verschilt heel erg per week”, zegt Gijs, “maar ook per periode en zelfs per jaar. Het afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met herstelplannen voor sommige opleidingen, naar aanleiding van accreditaties. Dat kost tijd, net als de aankomende voorbereidingen voor de visitaties van de masters. Maar daar mag jij je volgend jaar uitgebreid mee bezig houden, Sanne! Daarnaast word je als Assessor voor veel formele dingen uitgenodigd, zoals een oratie.” Hij voegt er tevreden aan toe dat er daarna wel vaak een borrel is.

 

Een gezicht en een schakel zijn

Sannes toekomstige functie ligt mooi in het verlengde van wat ze nu doet. “Dit jaar was ik aangesteld als studentambassadeur voor de Honours Academy. Daar wilde ik graag dat studenten zich persoonlijker aangesproken voelde. Bovendien hield ik me toen regelmatig bezig met het Humanities Lab, het honourstraject voor Geesteswetenschappen. Ik vind het leuk dat ik daar komend jaar nog nauwer betrokken bij kan zijn.”

Gijs besteedde daar afgelopen jaar ook veel tijd aan: “ik heb me, samen met Communicatie & Werving en met prof. dr. Arie Verhagen, gebogen over de communicatie omtrent dit traject naar studenten Geesteswetenschappen. De instroom moet nog hoger, maar volgens mij zijn er goede stappen gezet.”

Een beetje eigen invulling

Gijs: “het faculteitsbestuur wil ook graag goed contact met de studieverenigingen en daar kan ik als Assessor voor zorgen. Dat werd erg gewaardeerd door het bestuur. Als zij tevreden over je zijn, kun je veel bereiken hier, maar omdat zij het vaak erg druk hebben, heb je een grote eigen verantwoordelijkheid.”

Zo had het Humanities Career Event een hoge prioriteit voor hem: “ik had leuk contact met de commissie hiervan, kon hen regelmatig helpen. Als je dan ziet dat zij er energie van krijgen, dan word ik daar zelf ook direct enthousiast van.” Binnenkort focust hij zich nog even op International Studies, in Den Haag. “Wist je trouwens dat veel studenten helemaal niet weten dat die opleiding ook onder onze faculteit valt?”

Laat je horen

Volgens beiden zit een Assessor niet alleen in een faculteitsbestuur ‘omdat er volgens de regels ook een student in moet’; er wordt volgens hen echt serieus naar deze student geluisterd. '

“En dat doet de hele universiteit wel, dat luisteren naar studenten”, meent Sanne. Haar advies voor studenten is dan ook om het aan te kaarten, wanneer je ergens mee zit, “bijvoorbeeld bij een opleidingscommissie, of neem zelf plaats in een medezeggenschapsorgaan. Onderschat daarbij het belang van het perspectief van studenten niet, want de universiteit draait uiteindelijk ook om studenten!”

( Tekst door Esther van Haren, 30 juli 2014)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.