Universiteit Leiden

nl en

Tineke Cleiren benoemd tot lid van commissie hulp bij zelfdoding

Een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde commissie gaat zich (met ingang van juni 2014) buigen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Tineke Cleiren, hoogleraar straf(proces)recht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is benoemd tot lid van deze commissie.

Het onderzoeksthema

Kern van het onderzoek van de commissie zal zijn hoe invulling kan worden gegeven aan de wens van een toenemende groep Nederlanders om meer zelfbeschikkingsrecht in de vorm van te ontvangen hulp wanneer zij hun leven voltooid achten. Tegelijkertijd is van wezenlijk belang dat misbruik wordt voorkomen en mensen zich veilig voelen. Daarnaast zal de commissie zich afvragen hoe kan worden voorkomen dat mensen hun leven voltooid achten, conform de toezegging dienaangaande tijdens de begrotingsbehandeling en het Algemeen Overleg op 19 december 2013. Het vertrekpunt van de commissie is de bestaande wet- en regelgeving; artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht aan de ene kant en aan de andere kant het kader van de Euthanasiewet. De commissie richt zich niet op gerelateerde onderwerpen rond het levenseinde, zoals euthanasie bij psychiatrisch patiënten en bij dementie.

De commissieleden

Gegeven de aard van het vraagstuk is er voor gekozen voor een brede, multidisciplinaire samenstelling van de commissie. De volgende personen maken deel uit van deze commissie:

  • Prof. dr. P. Schnabel (voorzitter), universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht 

  • Prof. dr. B. Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsengeneeskunde, Universiteit Groningen

  • Prof. dr. W.J. Schudel, em. hoogleraar klinische en sociale psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam 

  • Prof. dr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden

  • Prof. mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam 

  • Prof. dr. M.J. Verkerk, hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Universiteit Eindhoven 

  • Prof. dr. A. van der Heide, hoogleraar Besluitvorming en zorg rond het levenseinde, Erasmus Universiteit Rotterdam 

  • Mw. G. Hesselmann, RN, MSc, consulent palliatieve zorg Universitair Medisch Centrum Utrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.