Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe start voor de studie van religie: LUCSoR

‘Religie is overal’ – dat is de eerste zin uit de missie van het nieuwe Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR). Na intensieve voorbereiding en in nauwe samenwerking met het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), is LUCSoR vandaag van start gegaan. Dit nieuwe centrum van de Universiteit Leiden richt zich op het onderzoek van religie als menselijke activiteit.

‘Religie is overal’ – dat is de eerste zin uit de missie van het nieuwe Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR). Na intensieve voorbereiding en in nauwe samenwerking met het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), is LUCSoR vandaag van start gegaan. Dit nieuwe centrum van de Universiteit Leiden richt zich op het onderzoek van religie als menselijke activiteit.

Mission statement LUCSoR

Religie is overal. Wie de wereld wil begrijpen moet zich met religie bezighouden. De studie van religie berust op een degelijk fundament van kennis van de ideeën en praktijken die we religies noemen. Mensen hebben religie ontwikkeld om de wereld en hun eigen bestaan te begrijpen, de samenleving te ordenen en het verleden betekenis te verlenen. Context (plaats, tijd) en perspectief (cultuur, individuele zingeving) zijn cruciale voorwaarden voor de manifestaties van religie en haar invloed op individu en samenleving.

Bij LUCSoR bestuderen we religie als mensenwerk. We zijn gefascineerd door de diversiteit ervan. We proberen die diversiteit niet alleen in kaart te brengen en recht te doen, maar ook te verklaren. Dit willen we bereiken door onderzoekers met expertise in afzonderlijke religies samen te brengen met onderzoekers die religie bestuderen vanuit disciplinaire en vergelijkende invalshoeken in de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.

In moderne samenlevingen zijn de uitingen en betekenisgeving van religie drastisch veranderd. We interpreteren deze dynamiek in het licht van de permanente transformatie van religie(s), die we kunnen illustreren en verklaren vanuit een vergelijkend, multidisciplinair perspectief. Deze benadering wordt mogelijk gemaakt door de brede relevante expertise aan de Universiteit Leiden op het gebied van historische perioden en cultureel/ talig/ geografisch gedefinieerde regio’s.

Meer informatie over LUCSoR

LUCSoR komt voort uit het voormalig Leiden Institute for Religious Studies (LIRS) en is per 1 juni 2014 onderdeel van het LIAS, waar reeds een onderzoeksgroep actief is op het terrein van de studie van religies van Azië en het Midden-Oosten.

Wil je meer weten over LUCSoR? Ga naar de LUCSoR website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.