Universiteit Leiden

nl en

Lance Compa benoemd op de wisselleerstoel Social Justice

Gedurende het academisch jaar 2014-2015 zal Professor Lance Compa, werkzaam aan Cornell University, als gasthoogleraar aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden verbonden zijn.

De  wisselleerstoel Social Justice  - die Paul van der Heijden bij zijn afscheid als rector magnificus van de Universiteit Leiden destijds aangeboden kreeg - zal jaarlijks door een hoogleraar worden bezet die onderzoek doet en onderwijs geeft op het terrein van sociale rechtvaardigheid in brede zin. Hierbij kunnen ook raakvlakken zijn met internationaal recht, Europees recht en nationaal recht op dit gebied, waaronder sociale grondrechten, arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. 

Compa thans werkzaam als Senior Lecturer aan Cornell University beweegt zich met zijn onderzoek op het terrein van vergelijkend en internationaal arbeidsrecht .

Zijn onderwijs richt zich op het Amerikaans arbeidsrecht, maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale arbeidsrechten. Naast vele wetenschappelijke artikelen over arbeids- en mensenrechten heeft hij het Human Rights Watch Report 2010 geschreven over de vrijheid van vereniging van werknemers in de Verenigde Staten overeenkomstig de internationale normen met betrekking tot mensenrechten. 

Maandag 13 oktober zal een gecombineerde oratie/lezing door Compa worden verzorgd. Tijd en locatie zullen in een later stadium bekend worden gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.