Universiteit Leiden

nl en

Jasper de Bie naar John Jay College met een Fulbright beurs

Jasper de Bie, promovendus criminologie, heeft een Fulbright beurs gewonnen met zijn onderzoek naar Jihadistische netwerken in Nederland. Met de beurs gaat hij 5 maanden onderzoek doen aan John Jay College, City University of New York. Op dinsdag 3 juni 2014 ontving hij uit handen van de Amerikaanse Ambassadeur Timothy Broas de beurs in het EYE Film Museum in Amsterdam.

Jihadistische netwerken in Nederland

De Bie is deels gedetacheerd bij het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en doet onderzoek naar de ontwikkeling van Jihadistische netwerken in Nederland op basis van 28 afgesloten politiedossiers, verschillende rechtszittingen en interviews met betrokken Officieren van Justitie, politie medewerkers en advocaten. Hij analyseert de periode 2001-2013 en richt zicht vooral op de  modus operandi van de onderzochte individuen en netwerken. Vanuit een situationele benadering onderzoekt hij in hoeverre gelegenheids-structuren de periodieke verschillen in instapmechanismen, groep-structuren en activiteiten bepalen.

John Jay College

Vanaf januari 2015 zal hij in New York gaan samenwerken met onderzoekers van het Department of Criminal Justice van John Jay College. In het bijzonder zal hij gaan samenwerken met Professor Joshua Freilich, een deskundige op het gebied van terrorisme in relatie tot de situationele benadering ( Situational Crime Prevention). Freilich past onder andere  crime-script analysis toe om ideologische misdrijven in kaart te brengen; een methode die De Bie op dit moment ook toepast om de voorbereiding van uitreizigers naar Jihadistische gevechtsgebieden zoals Syri├ź te beschrijven.

Fulbright

De beurzen zijn genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright die in 1946 ervoor zorgde dat uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma kon worden gefinancierd. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse burgers en burgers van andere landen te bevorderen. Nederland neemt sinds 1949 deel aan dit programma en draagt sinds 1972 een groot deel van de kosten. Het Fulbright Center kent de beurzen toe, die zowel voor Nederlanders voor een verblijf in de VS zijn bedoeld, als voor Amerikanen voor een verblijf in Nederland. 

Selectiecriteria 
De belangrijkste criteria voor toekenning van de beurzen: uitstekende academische prestaties; belofte op eigen vakgebied; vermogen om als vertegenwoordiger van Nederland in de Verenigde Staten op te treden. 

Bursalen 
Er is een beurs toegekend aan een Nederlandse wetenschapper. Zes beurzen zijn toegekend aan Amerikaanse wetenschappers, waarvan twee gefinancierd door het Roosevelt Study Center in Middelburg. Negen Nederlandse promovendi krijgen een beurs voor onderzoek in de VS, waarvan twee gesponsord door Elsevier. Ook ontvangen vierendertig studenten een beurs voor studie op graduate niveau, waarvan eenentwintig Nederlandse en dertien Amerikaanse studenten.

Gesponsorde beurzen 
Een flink deel van de beurzen wordt gefinancierd met sponsorgelden, bijeen gebracht door de Netherland-America Foundation in New York, de Holland America Friendship Foundation in Amsterdam en verschillende bedrijven en universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.