Universiteit Leiden

nl en

Faculteit sluit bijzonder partnerschap met Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden

Tussen het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden (NGL) en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) bestaat al decennia lang een intensieve samenwerking. Het gezelschap brengt (oud)medewerkers van FWN, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en overige geïnteresseerden in natuurwetenschappen/geneeskunde bij elkaar. De faculteit en het NGL hebben hun samenwerking onlangs formeel bekrachtigd.

Prof. dr. Geert de Snoo en prof. dr. Mathieu Noteborn ondertekenen de overeenkomst
Prof. dr. Geert de Snoo en prof. dr. Mathieu Noteborn ondertekenen de overeenkomst

Op 20 maart ondertekenden de decaan van de faculteit, prof. dr. Geert de Snoo en de voorzitter van het gezelschap, prof. dr. Mathieu Noteborn, een overeenkomst die de samenwerking tussen de faculteit en het gezelschap voor de komende drie jaar regelt. In de overeenkomst is onder andere afgesproken dat het NGL zal optreden als partner in de ondersteuning van het facultaire alumnibeleid. Het gezelschap vormt een perfecte draagvlak om geïnteresseerde oud studenten van de faculteit samen te brengen met ervaringsdeskundigen uit de diverse natuurwetenschappelijke vakgebieden.

Website

Een impressie van de succesvolle bijeenkomst op 21 maart 2014
Een impressie van de succesvolle bijeenkomst op 21 maart 2014

Een eerste resultaat van de samenwerking is de website van het NGL, waarop onder andere de rijke geschiedenis van het gezelschap is terug te vinden. In een interactieve tijdlijn worden alle hoogtepunten uit het 144 jarige bestaan van het gezelschap weergeven.

Het ondertekenen van de overeenkomst ging gepaard met een traditiegetrouwe lezing: ‘Natuurbeheer in het Nederlandse buitengebied’, gegeven door prof. dr. Geert de Snoo. Ook heeft het gezelschap deze avond haar logo onthuld, dat symbool staat voor het verbinden van geïnteresseerden uit diverse disciplines van de natuurwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.