Universiteit Leiden

nl en

Leeuwen zenderen om conflicten met mensen te voorkomen

Gedurende het weekend van 25 en 26 januari 2014 zijn twee leeuwen gezenderd in het Nairobi National Park in Kenia. Het park is vrij klein, 117 km2. Leeuwen verlaten regelmatig het park en bezoeken de buitenwijken van Nairobi in het Noorden en de plattelandsgebieden ten zuiden van het park. Deze ‘uitstapjes’ hebben de afgelopen jaren geleid tot toenemende conflicten tussen mensen en leeuwen waarbij een toenemend aantal leeuwen gedood of verplaatst werd.

Kaart met de eerste locaties van een gezenderde leeuw

De leeuwen, een mannetje en vrouwtje, worden gevolgd via hun zenders die communiceren via satellieten. In het Nairobi National park leeft een populatie van 35 volwassen leeuwen. 

Het zenderen van de leeuwen werd gedaan door een gemeenschappelijk team van Kenya Wildlife Service (KWS),  Centrum Voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) en de Leo foundation. Het zenderen is bekostigd door de Safaricom foundation.

Met het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma tussen KWS en CML wordt geprobeerd de conflictgebieden in kaart te brengen en wordt een wetenschappelijke database ontwikkeld waarmee vroegtijdig waarschuwingen kunnen worden gegeven aan omwonenden zodat conflicten kunnen worden voorkomen tussen mens en leeuw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.