Universiteit Leiden

nl en

Louis Sicking bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht

Louis Sicking is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht aan de rechtenfaculteit van de VU.

Sicking is benoemd vanwege de Aemilius Papinianus Stichting. Hij gaat zich bezighouden met onderzoek op het gebied van de geschiedenis van het volkenrecht en van het internationaal publiekrecht binnen de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis. Daarnaast zal Sicking mede in overleg met de afdeling Transnational Legal Studies onderwijs geven in de opleiding Rechtsgeleerdheid.

Louis Sicking over de geschiedenis van het volkenrecht: “De ontwikkeling van het volkenrecht en internationaal publiekrecht is nauw verbonden met de opkomst van de moderne staat in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Destijds was nog geen sprake van een scheiding der machten en waren naast staten ook niet-statelijke actoren als de kerk, edelen, stadstaten en steden(bonden) actief in het diplomatieke verkeer en de internationale betrekkingen. Daarom is de maatschappelijke, en meer in het bijzonder de politieke en diplomatieke context waarin het volkenrecht zich ontwikkelde als instrument om vriendschappelijke betrekkingen tussen staten te bevorderen bijzonder relevant. Ook tegenwoordig spelen in een snel globaliserende wereld naast staten (en internationale gouvernementele organisaties) niet-statelijke actoren een toenemende rol in het internationale recht. Dit maakt de geschiedenis van het volkenrecht tot een fascinerend en verrassend actueel onderzoeksterrein.”

Sicking studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en behaalde een research MA in de overzeese geschiedenis aan de Universiteit van Aix-en-Provence (Aix-Marseille I). In Leiden promoveerde hij in 1996 op de maritieme politiek en de admiraliteit van de Nederlanden in de tijd van Karel V. Na zijn promotie werkte hij onder andere als Europees ambtenaar bij het Europees Parlement. Sinds 2001 is hij universitair docent bij het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Leiden en tussen 2005 en 2013 tevens studiecoördinator van de Master History.

Het Instituut voor Geschiedenis feliciteert Louis Sicking van harte met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.