Universiteit Leiden

nl en

Benoeming Van der Leun tot lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Joanne van der Leun, hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is per september 2013 benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met haar benoeming. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Expertise

De expertise van Joanne van der Leun betreft het criminaliteitsbeleid binnen de multi-etnische samenleving en het vreemdelingenbeleid. Zij is opgeleid als sociaal wetenschapper, gepromoveerd in de sociologie en heeft een brede methodologische kennis en ervaring.

De ACVZ

De ACVZ is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. De commissie onderzoekt beleid en wetgeving en geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn. De ACVZ brengt praktische adviezen uit die gericht zijn op het oplossen van bestaande en te verwachten problemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.