Universiteit Leiden

nl en

NWO Veni-subsidie voor Gwen van Eijk

Criminologe en stadssociologe dr. Gwen van Eijk, van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, ontvangt een NWO Veni-Subsidie voor haar onderzoek naar de manier waarop het criminaliteitsbeleid omgaat met probleemgroepen.

In de afgelopen 25 jaar is het criminaliteitsbeleid haar pijlen steeds meer gaan richten op probleemgroepen en de aanpak van deviant gedrag en risicofactoren – denk bijvoorbeeld aan het veiligheidsbeleid in achterstandsbuurten, programma’s voor risicojongeren en overlastbestrijding. Veel interventies vertrekken vanuit de idee dat zelfverbetering de sleutel is tot normconform gedrag. Door te investeren in een opleiding, werk, een betere opvoeding of het bijbrengen van discipline, normen en waarden zou deviant gedrag moeten verminderen. Anderzijds wordt deviant gedrag steeds vaker ook gecriminaliseerd en bestraft. De strategieën verschillen, maar zijn vooral gericht op de lagere sociale klasse. Hoewel het verband tussen sociale klasse en deviant gedrag evident lijkt, kunnen we daar vraagtekens bij zetten: er zijn toch ook criminele bankiers en topbestuurders? 

Bekijk het filmpje van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin Gwen geinterviewd wordt over de Veni-beurs

 

Klassenverschillen

Dit onderzoek bekijkt hoe ideeën over sociale klasse en klassenverschillen een rol spelen in het criminaliteitsbeleid. Er wordt vrijwel geen onderzoek meer gedaan naar ‘klassenjustitie’; we beweren nu dat we in een klasseloze samenleving leven. Maar meer subtiel spelen klassenverschillen nog altijd een rol in hoe we denken over bepaalde groepen in de samenleving. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in hoe actoren in het criminaliteitsbeleid denken over klassenverschillen. Hoe werken hun beleving van en ideeën over klasse door in het beleid en de rechtshandhaving? En, wat zijn hiervan de gevolgen: leiden interventies tot uitsluiting van kwetsbare groepen, of juist tot insluiting?

Vergelijking met de VS

Van Eijk zal onderzoek doen in Nederland en in de Verenigde Staten. Een vergelijking met de VS is relevant, omdat het Nederlandse criminaliteitsbeleid steeds meer richting het Amerikaanse beleid lijkt op te schuiven. Maar juist ook de verschillen in inkomensongelijkheid, etnisch-raciale verhoudingen en punitiviteit tussen de twee landen maken een vergelijking interessant.

Eerder onderzoek Van Eijk

Eerder deed Van Eijk onderzoek naar de relaties tussen sociale klassen in inkomensgemengde buurten en veiligheidsbeleid en rechtshandhaving in achterstandswijken. Hierover heeft zij verschillende  artikelen in (internationale) tijdschriften gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.