Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden breidt uit in voormalige ministeries Wijnhavenkwartier

De Universiteit Leiden neemt haar intrek in de voormalig ministeries in het Wijnhavenkwartier. Daardoor kan de Faculteit Campus Den Haag uitgroeien tot een universitaire vestiging voor op termijn 3500 studenten.

Kantoorruimte krijgt nieuwe bestemming
 

De voormalige ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie werden op 1 juli eigendom van de gemeente Den Haag. Heijmans Vastgoed BV nam diezelfde dag beheer en exploitatie van beide gebouwen over en gaat deze in fasen volledig vernieuwen. De gemeente Den Haag en Heijmans tekenen hiervoor een overeenkomst. Het gaat om de grootste kantorentransformatie van Nederland. Alleen al in de eerste bouwfase gaat het om bijna 50.000 m 2 kantoorruimte die een nieuwe bestemming krijgt. Daarvan is 14.000 m 2 bestemd voor de Universiteit Leiden.

Internationale stad van vrede en recht
 

De Universiteit Leiden sluit in de voormalige ministeries aan op de positie van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Dat levert 350 hoogwaardige banen op in de binnenstad en versterking van de academische opleidingen op het gebied van internationaal recht, politiek en bestuur.

Uitbreiding Universiteit Leiden
 

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting): 'De uitbreiding van de Universiteit Leiden in de oude ministeries is de grootste kantorentransformatie van Nederland. Er is geen leegstand maar nieuw leven in deze markante gebouwen. Deze transformatie maakt de ontwikkeling van het Wijnhavenkwartier echt af. Samen met de Haagse Loper en het toekomstige Spuiforum versterkt dit de kwaliteit van de binnenstad.'

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs): 'De Universiteit Leiden is in Den Haag uitgegroeid tot een belangrijke een volwaardige universitaire vestiging. De studies sluiten aan op de sterke troeven van de internationale stad Den Haag: vrede en recht. Het academisch onderwijs in de stad krijgt door de uitbreiding nog meer kleur en kracht.'

Decaan prof.dr. Jouke de Vries (Faculteit Campus Den Haag): 'Het is goed dat de Gemeente Den Haag in deze tijden, samen met de Universiteit Leiden, blijft investeren in academische ontwikkeling. Ook in de toekomst zal dit voor de regio Den Haag én Nederland haar vruchten afwerpen. Deze nieuwe, derde locatie aan de Turfmarkt zal in 2016 samen met de locaties Schouwburgstraat en Anna van Bueren de academische driehoek vormen in de Haagse binnenstad.'

Gebiedsontwikkeling Wijnhavenkwartier zet door
 

Heijmans start de vernieuwing van de gebouwen aan de Turfmarkt/Schedeldoekshaven vanaf medio 2014. Het gaat in de eerste fase om de ontwikkeling van collegezalen en studieruimten voor de Universiteit Leiden – Faculteit Campus Den Haag, de realisering van 170 appartementen en 1000m2 commerciële ruimte voor horeca en detailhandel. Parkeergelegenheid is beschikbaar in de bestaande parkeergarage.

Tijdelijke huisvesting
 

Vanaf heden neemt Heijmans het gehele complex in beheer en exploitatie. Door tijdelijke verhuur van de panden blijft de locatie ook tijdens het gefaseerde vernieuwingsproces aantrekkelijk en leefbaar. Onder de bedrijven die al concrete belangstelling hebben getoond voor tijdelijke huisvesting zijn een aanbieder van business centers en een organisator van kleine beurzen. Ook is er ruimte voor culturele invulling. Zo zal het festival Todays Art in september de gebouwen gebruiken als festivallocatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.