Universiteit Leiden

nl en

Uitvoeringscontract bouw bètafaculteit ondertekend

De Universiteit Leiden heeft op 8 juli het uitvoeringscontract ondertekend voor de bouw van de nieuwe bètacampus. De universiteit deed dat met de bouwpartners Heijmans en Cofely GDF SUEZ. Heijmans neemt de bouw voor zijn rekening, Cofely GDF SUEZ de technische installaties. Die zijn in een bètafaculteit gevarieerd en specialistisch.

Vice-voorzitter Willem te Beest tekent de contractdocumenten. Directeur Gerhard Zijderveld van Heijmans Utiliteit (voorgrond) en Chief Operation Officer Hans van Happen van Cofely GDF SUEZ gingen hem voor. Op de achtergrond wordt zorgvuldig gecontroleerd of alle handtekeningen correct zijn geplaatst.

Veel tijd voor voorbereidingsfase

Anders dan in een traditioneel bouwproces is veel tijd gestoken in de voorbereidingsfase van de daadwerkelijke bouw. Alle uitvoerende partijen -  architect, constructeur en installatieadviseur - hebben het ontwerp en de concrete uitwerking daarvan nogmaals zeer kritisch beoordeeld en indien nodig verbeteringen doorgevoerd. Deze werkwijze decimeert de kans op veel aanpassingen gedurende het bouwproces als gevolg van voortschrijdend inzicht. De geïnvesteerde tijd wordt dus terugverdiend door een vlottere bouw.

3D-model

De bouwpartners werkten bij het doorvoeren van verbeteringen in een 3D-model, het zogenoemde Building Information Model (BIM). Het complex is al een keer virtueel gebouwd alvorens in het echt te gaan bouwen. De winst hiervan is de maximale afstemming tussen de verschillende disciplines. Het BIM is flexibel en wordt ook gedurende de uitvoering gebruikt voor het maken van werktekeningen en uitvoeren van controles.

Put voor parkeergarage uitgegraven

Tijdens de voorbereidingsfase is al de put voor de nieuwe ondergrondse parkeergarage uitgegraven en zijn damwanden geplaatst. Nu is het moment aangebroken om met de daadwerkelijke bouw te beginnen.

Verhuizing in 2016

De bètafaculteit wordt duurzaam gebouwd volgens de criteria van de internationale standaard BREEAM. De bouw duurt ruim twee jaar; volgens de planning wordt het nieuwe complex in 2016 in gebruik genomen.

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.