Universiteit Leiden

nl en

Frank de Hoog wint scriptieprijs Historisch Tijdschrift Holland

Frank de Hoog (momenteel Research Master student) won in mei 2013 de scriptieprijs van het Historisch Tijdschrift Holland.

Hij kreeg de prijs voor zijn bachelorscriptie ' Marionetten van de elite of spelers met een politieke agenda? Burgers van Oudewater in actie tijdens de Bestandstwisten (1615-1618)', die hij onder begeleiding van Judith Pollmann schreef. Hieronder een deel uit het juryrapport:

"De studie van De Hoog is verfrissend en uitdagend. Het onderzoek is gebaseerd op origineel bronnenonderzoek naar pamfletten en een kerkelijk en stedelijk archief. De Hoog’s vragen worden gepresenteerd in een relevant historiografisch kader waarin de nadruk vooral ligt op religieus bewustzijn en strategieën van elites, waar hij de doelbewuste acties van de burgers van Oudewater tegenover zet. De resultaten worden gepresenteerd in een prettige schrijfstijl. De enige tekortkoming in de scriptie is het onvoldoende opgehelderde onderscheid tussen ‘volk’, ‘grauw’ en ‘burgers’. Al met al is de jury er van overtuigd dat de bachelorscriptie van De Hoog een waardevolle bijdrage is voor het debat binnen de geschiedschrijving van Holland over het politieke bewustzijn van burgers, die het lezen meer dan waard is."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.