Universiteit Leiden

nl en

Bert Peletier geridderd

Emeritus hoogleraar Wiskunde prof.dr.ir. L.A. (Bert) Peletier is op 26 april 2013 in de Hooglandse Kerk in Leiden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was mede-oprichter van Het Lorentz Centre in Leiden, opgezet om interactieve workshops op het gebied van de bètawetenschappen te organiseren. Daarnaast hield hij zich bezig met wiskundig onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die niet alleen de symptomen bestrijden, onder andere bij de onderzoeksschool Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR).

Vakgebied niet-lineaire analyse

Professor Bert Peletier, afgestudeerd in de Theoretische Natuurkunde, werkte in binnen- en buitenland en raakte gaandeweg geïnspireerd door de toegepaste wiskunde. Na zijn werkzaamheden aan de universiteiten van Sussex en Minnesota kwam hij in 1977 terug naar Nederland. Hij aanvaardde de functie van hoogleraar Wiskunde aan de Leidse universiteit en bleef daaraan verbonden tot zijn emeritaat in 2002. Baanbrekend werk verrichte hij op het terrein van de wiskunde en in het bijzonder op het vakgebied van de niet-lineaire analyse.

Inspirator

Peletier inspireerde zijn studenten en begeleidde promovendi, waarvan een aantal inmiddels ook hoogleraar is en tot de top op dit vakgebied behoort. Hij inspireerde ook zijn zoon Mark en zijn neef Reynier al op jonge leeftijd. Alledrie zijn ze gefascineerd door de wiskunde achter de wereld zoals wij die zien. Dus geen abstracte snaartheorieën, maar praktisch toepasbare wiskunde.

Grondlegger, bestuurder en onderzoeker

Peletiers erkenning blijkt onder meer uit zijn lidmaatschappen van de Academia Europea en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies en gasthoogleraarschappen in zijn vakgebied, in binnen- en buitenland. Hij was mede-oprichter van Het Lorentz Centre in Leiden, opgezet om interactieve workshops op het gebied van de bètawetenschappen te organiseren. Daarnaast hield hij zich bezig met wiskundig onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die niet alleen de symptomen bestrijden, onder andere bij de onderzoeksschool Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Ook na zijn emeritaat bleef Peletier actief in de internationale samenwerking op zijn vakgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.