Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Dennis Worst

Dennis Worst is op 1 januari begonnen aan zijn promotieonderzoek binnen het interdisciplinaire programma ‘Greep op het water. De vorming van het Friese cultuurlandschap in de middeleeuwen’, waaraan ook het Instituut verbonden is.

Op 1 januari is op de Fryske Akademy te Leeuwarden Dennis Worst gestart met een vierjarig promotieonderzoek naar de grootschalige veenontginningen in Zuid-Friesland en Noordwest-Overijssel in de periode 1000-1400. Dit nederzettingshistorische project wordt begeleid door Hans Mol, die als bijzonder hoogleraar Friese geschiedenis van de middeleeuwen verbonden is aan het Instituut voor Geschiedenis. Dennis zal daarom – ook al heeft hij zijn werkplek in  Leeuwarden - te Leiden promoveren. Zijn onderzoek wordt gefinancierd door de provincie Fryslân, binnen het Graduate School-traject van de Universitaire Campus Fryslân. Dennis’ studie maakt deel uit van het interdisciplinair programma ‘Greep op het water. De vorming van het Friese cultuurlandschap in de middeleeuwen’, waarin behalve de Fryske Akademy en het Leids Instituut voor Geschiedenis ook de Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis (prof. Theo Spek) en het Groninger Instituut voor Archeologie (prof. Gilles de Langen) participeren, elk ook met een aio. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de wisselwerking tussen ecologische processen en  man madeontwikkelingen.

Dennis is afkomstig uit Elsloo. Hij studeerde landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (cum laude) nadat hij eerder, van 2004-2008, een opleiding bos- en natuurbeheer had gevolgd aan de hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Hij schreef zijn master scriptie over de Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700), in te zien en ook te downloaden via de site van het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis

Dennis Worst is te bereiken op telefoonnummer 058-2343023 of per e-mail: dworst@fryske-akademy.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.