Universiteit Leiden

nl en

Volkskrant-IISG Scriptieprijs 2012 voor Floris Keehnen

Met zijn MA scriptie "Trinkets (f)or Treasure? The role of European material culture in intercultural contacts in Hispaniola during early colonial times" won Leiden alumnus Floris Keehnen de Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis. Begeleider: Prof. dr. Corinne Hofman.

Europa’s ontdekking van de ‘Nieuwe Wereld’ in 1492 is één van de meest bepalende momenten in de geschiedenis. Het betekende een plotselinge en onverwachte ontmoeting tussen twee totaal verschillende culturen. Verondersteld wordt vaak dat de Spanjaarden kralen en spiegeltjes aanboden aan ‘onwetende’ indianen, waarvoor in ruil zij grote hoeveelheden kostbaar goud ontvingen. De Taíno waren passieve toeschouwers gedurende het proces van Spaans imperialisme en kolonialisme. Deze scriptie heeft tot doel deze misvattingen weg te nemen door middel van een kritische herwaardering van de rol van de Europese materiële cultuur in de interculturele contacten in Hispaniola gedurende de eerste decennia van de koloniale periode, teneinde bij te dragen aan de constructie van een meer genuanceerd beeld van culturele interactie, uitwisseling en wederzijdse aanpassing, met een actieve inmenging van lokale gemeenschappen. Centraal staat de Taíno houding ten aanzien van deze nieuwe (Europese) objecten; waarom namen de Taíno de ogenschijnlijke snuisterijen van de Europeanen aan, wat waren voor hen de betekenis en waarde van de ‘vreemde’ voorwerpen, en hoe en in welke mate werden deze geïntegreerd in de inheemse samenleving? Beschrijvingen van beider cultuurhistorische achtergronden vormen de basis tot het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast biedt archeologie een onmisbare dataset, welke echter tot nu toe zijn volledige potentieel nog niet heeft bereikt, niet in het minst vanwege de vele moeilijkheden die de archeologie van post-contact Taíno nederzettingen kent. Door archeologische en historische data op een unieke manier te combineren wordt betoogd dat bestaande culturele, kosmologische en esthetische opvattingen en ideeën leidend moeten zijn geweest in de acceptatie van Europese objecten.

Uitreiking

De winnaar van de scriptieprijs werd bekendgemaakt op  donderdag 6 december
Meer informatie......

Begeleider van de scriptie was Prof. dr. Corinne Hofman.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie