Universiteit Leiden

nl en

Secretariaat Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) naar Leiden

Rick de Jong, secretaris van CGM, stelt zichzelf voor en legt uit wat het CGM doet.

Mijn naam is Rick de Jong en sinds 1 mei ben ik aangesteld als secretaris van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Ik ben in 2006 begonnen met mijn studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ben begin dit jaar afgestudeerd. Middels een stage tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met verschillende projecten van het CGM. Het CGM is een interuniversitair (en sinds een jaar: internationaal) samenwerkingsverband waar naast het Instituut voor Geschiedenis in Leiden, het IISG in Amsterdam, het Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Sociale Faculteit van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam, het KADOC in Leuven en het AMSAB in Gent in vertegenwoordigd zijn.

Het CGM richt zich op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Daarnaast stelt het CGM zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan het opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten in Nederland.

Tot slot wil het centrum de kennis, verkregen met wetenschappelijk onderzoek, verspreiden onder een breed publiek door toegankelijke publicaties, tentoonstellingen en debatten. Een van de projecten voor het bereiken van een breed publiek is de website www.vijfeeuwenmigratie.nl, een website over de migratiegeschiedenis van Nederland. Tot na de zomer werk ik één dag per week als beheerder van deze website.

Sinds 1 mei 2012 is het secretariaat van het CGM gevestigd in Leiden. Kijk voor meer informatie op www.vijfeeuwenmigratie.nl/cgm.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.