Universiteit Leiden

nl en

Geert van Istendael heeft de 41ste Huizinga-lezing gegeven

Op vrijdag 14 december 2012 gaf socioloog, schrijver en maatschappijcriticus Geert van Istendael de 41ste Huizingalezing onder de titel: 'De parochie van Sint-Precarius' .

De Huizingalezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De naam van de lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945). 

De lezing is in boekvorm beschikbaar gesteld via Bert Bakker/Prometheus.

Over Geert van Istendael

Geert van Istendael (1947) is socioloog, schrijver en maatschappijcriticus. Van hem verschenen onder meer  Het Belgisch labyrintArm BrusselMijn Nederland, en de dichtbundel  Taalmachine. In 1996 werd hij bekroond met de Geuzenprijs. 

In de eenenveertigste Huizinga-lezing zal Geert van Istendael ingaan op solidariteit, volgens hem de pijler van de hedendaagse Europese beschaving. De financiële en economische crisis wordt volgens hem door de Europese instanties, het imf en de financiële markten gebruikt om deze pijler te verzwakken of zelfs weg te slaan. Als wij ons niet verzetten, zullen wij allen parochianen van Sint-Precarius worden, weerloos overgeleverd aan een meedogenloos, ultra-liberaal kapitalisme. Van Istendael verzet zich en laat zien hoe de eu de solidariteit kan herstellen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.