Universiteit Leiden

nl en

2010 Even voorstellen: Esther Zwinkels

Esther Zwinkels werkt sinds 1 oktober aan haar proefschrift over transitional justice in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog.

Mijn naam is Esther Zwinkels. Ik groeide op in het Westland, het tuinbouwgebied tussen Den Haag, Rotterdam en Hoek van Holland. Tussen 2003 en 2009 studeerde ik Geschiedenis in Leiden. Al vroeg tijdens mijn studie werd mijn interesse in Indonesië aangewakkerd. En waar kan je je beter met dit land bezighouden dan in Leiden?

Om een land en cultuur beter te leren kennen, dient men de taal te bestuderen, zegt men vaak. Met deze wijsheid in gedachten volgde ik (taal)vakken bij de vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië . Tijdens de bachelorfase voerde ik in opdracht van een Nederlands specerijenbedrijf onderzoek uit naar de specerijenhandel en – teelt in het noorden van Sulawesi. Het bezoeken van diverse specerijboeren en hun bedrijfjes was een geweldige ervaring. Niet alleen om deze mensen te ontmoeten, maar ook om een eigen beeld te vormen van het land. Onderzoek voor mijn BA-scriptie bracht mij wederom in Indonesië. Dit keer verbleef ik met enkele andere Leidse studenten drie maanden in Jakarta voor archiefonderzoek. De metropool toonde mij weer een totaal ander gezicht van Indonesië.

Tijdens de master ‘History of European Expansion and Globalisation’ werd ik gewezen op het bestaan van Japanse processtukken die betrekking hadden op het verzet op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit bleek uniek materiaal te zijn dat zich uitstekend leende om mijn afstudeeronderzoek aan te wijden. In mijn scriptie ‘Het Overakker-complot’ reconstrueerde ik de organisatie en werkwijze van verzetsgroepen in Noord-Sumatra, hoe de Japanse militaire politie hen op het spoor kwam en hoe het proces tegen leden van deze groepen verliep. De scriptie is bekroond met de Fruinprijs 2009 en de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs 2010 en zal in april in boekvorm verschijnen bij uitgeverij Het Spectrum.

Dankzij een subsidie van het NWO-programma ‘Promoties in de Geesteswetenschappen’ mag ik mij de komende vier jaar toeleggen op het verrichten van onderzoek naar transitional justice in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek richt zich op de afhandeling van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in een periode waarin recht en rechtvaardigheid een hele andere betekenis kregen. Wim van den Doel en Thomas Lindblad begeleiden mij bij het onderzoek.

Gedurende mijn studie maakte ik deel uit van de redactie van het welbekende historisch tijdschrift Leidschrift. Nu zet ik mij in mijn vrije tijd o.a. in voor Microkrediet voor Moeders, een stichting die microkredieten verstrekt in Azië (zie http://microkredietvoormoeders.org). De afgelopen vijf jaar hebben we al duizenden vrouwen (en hun gezinnen) kunnen helpen om een eigen bedrijfje op te zetten.

Ik vind het erg leuk om, na een jaartje bij de Haagse Hogeschool te hebben gewerkt, weer terug te zijn in Leiden. Ik  ga dan ook met veel plezier aan de slag. Hoewel velen van jullie oude bekenden zijn en ik al met wat nieuwe collega’s heb kennisgemaakt, zal er zeker gelegenheid zijn om ook de andere collega’s te leren kennen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.