Universiteit Leiden

nl en

2010 Even voorstellen: Diederik Smit

Diederik Smit is sinds 1 januari 2010 als promovendus verbonden aan de sectie Vaderlandse Geschiedenis. Zijn onderzoek richt zich op de betekenis van het historische binnehof vanaf 1813 tot heden.

Mijn naam is Diederik Smit. Ik ben in 1983 geboren in Groningen en opgegroeid in Noord-Drenthe. Na mijn gymnasiumdiploma behaald te hebben, ben ik begonnen met de studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al snel bleek mijn interesse vooral uit te gaan naar de politieke geschiedenis van Nederland, in het bijzonder die van de negentiende eeuw. Na mijn bachelor te hebben afgerond met een scriptie over bestuurlijke continuïteit in de Bataafs-Franse tijd en de Restauratie, heb ik daarom besloten de research master Moderne Geschiedenis te volgen, met als specialisatie de geschiedenis van de politieke cultuur. Ook in deze jaren heb ik mij veel beziggehouden met de Nederlandse politiek in de negentiende en twintigste eeuw. Daarnaast maakte ik bijna vijf jaar deel uit van de redactie van het Historisch Tijdschrift Groniek.

In 2008 raakte ik via Henk te Velde betrokken bij de totstandkoming van een bundel over de geschiedenis van de gebouwen van het Ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. Naast het verrichten van redactiewerk schreef ik voor deze bundel een artikel over de symboolfunctie van het Torentje en de Trêveszaal. Tijdens het schrijven raakte ik gefascineerd door de grote betekenis van het Binnenhof voor de politiek in Nederland en de opmerkelijke continuïteit die het gebruik van deze plek kenmerkt. Slechts in weinig landen is de politieke macht zolang achtereen op dezelfde plaats gevestigd geweest en heeft een regeringszetel zozeer zijn oorspronkelijke vorm en invulling weten te behouden. Toen de mogelijkheid zich voordeed mijn onderzoek naar het Binnenhof voort te zetten in een promotieproject heb ik deze kans dan ook met beide handen aangegrepen.

Sinds 1 januari van dit jaar ben ik verbonden aan de sectie Vaderlandse Geschiedenis. Mijn onderzoek richt zich op de betekenis van het historische Binnenhof vanaf 1813 tot heden en dan met name op de vraag  hoe in verschillende perioden in de geschiedenis met de regeringsgebouwen is omgegaan en hoe de herinnering aan het verleden bepalend is geweest voor de huidige invulling van het Binnenhof. Het project wordt gefinancierd door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bedoeling is dat mijn proefschrift eind 2013 rond de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk wordt afgerond.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.