Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden steunt protest tegen dreigende inkrimping ESTEC

Mogelijk verdwijnt ruimtevaartonderzoeks-centrum ESTEC in Noordwijk gedeeltelijk door het flink terugsnoeien van de contributie aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De Universiteit Leiden steunt de petitie hiertegen die medio juni aan de Tweede Kamer is aangeboden.

33 miljoen minder

In het regeerakkoord van het huidige demissionaire kabinet is afgesproken de Nederlandse contributie aan de European Space Agency (ESA) per 2015 met 33 miljoen te korten. Hierdoor is de kans groot dat (delen van) ESTEC verdwijnen naar landen die hun contributie wel op peil houden, zo vrezen burgemeester Lenferink, afzender van de petitie, en de medeondertekenaars, waaronder de Universiteit Leiden. ESTIC is het European Space Research and Technology Centre, ‘techinsche hart’ van de ESA, zoals het zichzelf betitelt.

Banden tussen ESTEC en Sterrewacht

De Leidse Sterrewacht heeft een bijzonder ESTEC-hoogleraar, momenteel in de persoon van prof.dr. Malcolm Fridlund, ook verbonden aan ESTEC. ‘De banden zijn al twintig jaar structureel’, zegt prof.dr. Koen Kuijken, wetenschappelijke directeur van de Sterrewacht. De Sterrewacht is vaak betrokken bij ruimtemissies van ESA, zij het niet bij de bemenste, zoals die waarvan astronaut André Kuipers net terug is. ‘Wij dragen bij aan robotruimtevaart, en aan metingen met telescopen en satellieten. Onze kant is de wetenschappelijke invalshoek van wat er wordt gemeten, en het aangeven technische randvoorwaarden, ESTEC doet de technische vormgeving. Het gebeurt ook dat promovendi van de Sterrewacht gebruikmaken van de laboratoriumfaciliteiten van ESTEC. Daarnaast vinden onze promovendi met zekere regelmaat na hun promotie een baan bij ESTEC.’

Ook de afdeling van de rechtenfaculteit Lucht- en Ruimterecht werkt regelmatig samen met ESTEC.

Nederland is kennisintensief ruimtevaartland

Nederland heeft zich opgewerkt tot een van Europa’s meest kennisintensieve ruimtevaartlanden door het samenspel van ESTEC met de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Nederlandse industrie en kenniscentra als de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en TNO. Veel geavanceerde onderdelen van satellieten, onder meer voor monitoring van klimaat en luchtvervuiling, worden in Nederland ontwikkeld en gebouwd. Ook diverse hoofdcomponenten voor de Ariane-raket en de zonnepanelen voor de Europese Galileo-satellieten zijn Nederlands fabricaat.

Industriële spin off

Het zorgvuldig opgebouwde, huidige ruimtevaartklimaat heeft een sterke industriële spin off. De ruimtevaart en ESTEC zijn economisch van groeiend belang, zo wordt gesteld in de petitie. De ondertekenaars voorzien een mogelijk verlies van 2700 hoogwaardige banen in de regio. De petitie refereert ook aan onderzoek in opdracht van de Universiteit Leiden uitgevoerd. Dat heeft aangetoond dat elke geïnvesteerde euro in onderzoek een economische winst van vier euro genereert voor de Nederlandse economie.

Aantasting technologiecluster

Krimp of het verdwijnen van ESTEC kan het hele Nederlandse technologiecluster aantasten, zo waarschuwt ook het Topteam van de topsector High Tech Systems and Materials, waar de ruimtevaart onderdeel van is. Dat team is door demissionair minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zelf ingesteld. Daarbij komt dat ESTEC het grootste Research & Development-centrum van de ESA is. Het vormt de top drie van Research & Development-centra in Nederland, samen met die van Philips en ASML. Ook is ESTEC de grootste internationale organisatie in Nederland.

Mede-ondertekenaars

  • Nederlandse Ruimtevaartindustrie (SpaceNed)
  • Universiteit Leiden
  • Technische Universiteit Delft
  • Gemeenten Leiden, Noordwijk en Delft
  • Regio Holland Rijnland
  • Provincie Zuid Holland

Links

(3 juli 2012/ CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.