Universiteit Leiden

nl en

Klinisch psychologe Liesbeth Eurelings-Bontekoe bijzonder hoogleraar

De Stichting PDO-GGZ Leiden/ Rotterdam heeft Liesbeth Eurelings-Bontekoe per 1 september 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen op het vakgebied 'Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg'. Oratie 30 maart, 16.00 uur, Academiegebouw.

Onderzoek

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Liesbeth Eurelings is geïnteresseerd in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidspathologie.
Klinisch psycholoog en psychotherapeut Liesbeth Eurelings is geïnteresseerd in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidspathologie.

Eurelings onderzoek richt zich met name op de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie, op de invloed van persoonlijkheidspathologie op beloop en resultaat van behandelingen en op de rol van persoonlijkheidspathologie als kwetsbaarheidsfactor voor het ontwikkelen van psychopathologie, waaronder somatoforme stoornissen. Ook de relatie tussen psychiatrie en religie heeft haar onderzoeksbelangstelling.

Zij heeft zich enkele jaren beziggehouden met onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en heimwee. Ook was zij nauw betrokken bij onderzoek naar Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptomatologie bij alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Onderwijs

Eurelings geeft onderwijs op het gebied van de psychopathologie en de psychodiagnostiek. Ze is hoofdopleider van de postmaster beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en van de postmaster beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor de regio Leiden/ Rotterdam.

Links

Postmasteronderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.