Universiteit Leiden

nl en

Groen licht voor renovatie tropische kassen

In mei 2012 start de Universiteit Leiden met de renovatie van het tropische kassencomplex in de Hortus botanicus Leiden. Al jaren geleden is vastgesteld dat een grootschalige renovatie noodzakelijk was. De kassen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Renovatie

Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit kreeg de opdracht en heeft met oog voor detail en behoud van originele elementen gekeken hoe de kassen gerenoveerd kunnen worden. 
Voor bezoekers zullen kas 1, 2 en 3 het sterkst veranderen. Ze worden samengetrokken en opgehoogd; er komt een lesbalkon in waarop groepen uitleg kunnen krijgen; er komt een loopbrug, zodat bezoekers van bovenaf naar de plantencollectie kunnen kijken; de tochtpui wordt in ere hersteld, de roede-verdeling in de gevel en het dak wordt in één lijn gebracht en na de renovatie is beter zichtbaar welke bouwdelen uit welke periode afkomstig zijn.

Duurzaamheid

Er is zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen gekozen. Al het enkel wordt dubbel glas, er komen hoge rendementketels, met minder energie kunnen de kassen toch op temperatuur blijven. Er komen nieuwe beregeningsinstallaties, klimaatbeheersing, een warmtekrachtkoppeling en alles wordt computergestuurd.

Tropisch bos met bedreigde plantensoorten

Planten uit het tropische bos worden voor een groot deel met uitsterven bedreigd. De Hortus heeft als taak bezoekers kennis te laten maken met deze plantensoorten en hun leefgebieden. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en NCB Naturalis verzamelen in gebieden van Zuid-Oost Azië allerlei planten die vervolgens in de Leidse Hortus onderzocht en gekweekt worden, en daarna aan het publiek getoond.

Kassen deels toegankelijk voor publiek

Kas 1, 2 en 3 gaan van mei tot september dicht voor het publiek. De overige kassen blijven in deze periode wel toegankelijk voor bezoekers. In het najaar en winter zullen de kleine kassen worden gerenoveerd, zodat in het voorjaar begonnen kan worden aan de Victoriakas.

Volg alle ontwikkelingen rondom de renovatie van de tropische kassen via onze blog.

Steun de inrichting van de tropische kassen

Momenteel wordt nog hard gezocht naar particuliere en bedrijfssponsors om de inrichting van de tropische kassen te financieren. Door bezuinigingen zijn een aantal onderdelen weggevallen, die wij toch graag zouden willen realiseren om voor iedereen een toegankelijk tropisch bos te realiseren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan wandelpaden, een invalidelift, elektrische deuren, plantenbakken, kweektafels, verlichting, aquaria en materialen voor het lesbalkon.

De Hortus heeft al diverse initiatieven genomen waar u aan bij kunt dragen. U kunt ons steunen door financiële bijdragen, zoals een vierkante meter glas of door lid te worden van de Club van 100 of door een bijdrage in natura. Elke vorm van ondersteuning is van harte welkom. 
Voor alle publieksactiviteiten die door de Hortus worden georganiseerd om geld op te halen voor de renovatie, verdubbelt een goede Vriendin van de Hortus het bedrag.

Sponsors

Fonds 1818 (duurzaamheidmaatregelen) Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, donateurs van vierkante meters glas.

Uitvoerende partijen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.