Universiteit Leiden

nl en

Heerlijk. Heterogeen. Honours College.

Het was een levendige bijeenkomst, de nieuwjaarsborrel van het Honours College en het Leiden Leadership Programme, op 17 januari. Studenten van alle honourstrajecten presenteerden zich, en gaven de meerwaarde aan van het excellentietraject. Ook maakten de deelnemers kennis met Simone Buitendijk, de nieuwe decaan van het Honours College.

Fanclubs

Het was druk in de Faculty Club: de studenten van het Honours College en het Leiden Leadership Programma (LLP) waren in groten getale op komen dagen. Al was het maar om als fanclub hard te klappen voor de student, soms twee, die een praatje hield over hun traject.

De presentaties waren heel verschillend. Zo hield de studente die het honourstraject ‘Archeologie’ een wat kritisch betoog over de gemeentelijke dienst Archeologie/Bouwhistorie. Maar ze vertelde ook welke verbeterplannen op het programma staan. De vertegenwoordiger van Geschiedenis vertelde dat door de geschiedenis heen de opkomst van grootmachten vaak heel snel gaat, en door niemand wordt voorzien vóór de oppermachtigheid vrijwel een feit is.

Genieten voor de studenten

In veel presentaties kwam naar voren wat de meerwaarde is van het excellentietraject: het feit dat studenten vanuit verschillende opleidingen bij elkaar komen, en dat de deelnemers (al) meer kunnen en mogen doen dan in de ‘reguliere’ opleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. En het is zo inspirerend. 'Superlatieven schieten tekort', zo klonk het in het praatje over het traject Taalwetenschap. Het Honours College is overduidelijk genieten voor de studenten. Heerlijk. Heterogeen. Honours College.

Burgemeester Lenferink kwam kennismaken met de Leidse talenten. Ook hij kreeg kort het woord. Over het Leiden Leadership Programme merkte hij op: ‘Er moeten inderdaad nieuwe leiders komen want de huidige falen. Daardoor verliezen we de concurrentie met het oosten en is de politiek gefragmenteerd geraakt. Jullie moeten goed je best doen, dan kunnen wij straks rustig van ons pensioen genieten.’

‘Onzin, die bescheidenheid’

Simone Buitendijk, vice-rector in het College van Bestuur sinds september 2011, werd de nieuwe decaan: ‘Het honours-onderwijs is wat mij betreft een zeer belangrijk onderdeel van ons aanbod. Het College van Bestuur heeft het benoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Dat past ook bij de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs van staatssecretaris Halbe Zijlstra, waarin onder meer het streven is geformuleerd dat over enkele jaren 10% van de studenten deelneemt aan excellentieprogramma’s.’

Dat zal nog enige zendingsdrang vergen. Rietje van Dam, voorganger van Buitendijk in de functies van vice rector en decaan, was het opgevallen dat studenten zelf vaak niet het idee hebben dat ze in aanmerking komen voor deelname aan het honours-onderwijs. ‘Onzin, die bescheidenheid.’

(Corine Hendriks)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.