Universiteit Leiden

nl en

Voorbereiding op de inrichting van het bouwterrein nieuwe Bèta Campus

Vanaf 15 augustus a.s. worden er sloopwerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van het LMUY gebouw. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 19:00u. De aannemer is geïnformeerd dat het veroorzaken van trillingen zo veel mogelijk voorkomen moet worden.

In bovenstaande schets wordt weergegeven op welke wijze de bouwterreinen worden ingericht.
De rode stippellijn geeft de omvang van de nieuwbouw van de Bèta Campus weer en de groene stippellijn die van de universitaire sport faciliteiten.
Hierdoor zullen de twee parkeerterreinen P3 en P5 gelegen aan de Max Planckweg over een paar maanden gesloten worden.
Om de benodigde parkeerplaatsen voor universitaire medewerkers, studenten en bezoekers te kunnen garanderen wordt op het parkeerterrein voor het Oort / Huygens gebouw (P1) gecontroleerd parkeren doormiddel van slagbomen gerealiseerd.

Zodra de slagbomen zijn geplaatst en kort daarna operationeel worden, is om het parkeerterrein te kunnen bereiken een LU card nodig.
Meer informatie over de LU card kunt u vinden op: www.parkeren.leidenuniv.nl

Parkeerterrein P 2 valt gedeeltelijk in het bouwterrein waardoor hier het aantal parkeerplaatsen gereduceerd zullen worden. Bij het parkeerterrein P X staan al slagbomen die op korte termijn weer in gebruik genomen zullen worden.

Het eerste deel van de nieuwbouw komt op de plaats waar nu het Plantengroei gebouwtje staat. Om op termijn de Max Planckweg te kunnen verleggen is het nodig om ook een deel van het Vastgoed (VG) gebouwtje te slopen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.