Universiteit Leiden

nl en

LURIS presenteert boek ‘Focus on the Appliance of Science from Leiden’

Leiden University Research & Innovation Services (LURIS), de afdeling van de Universiteit Leiden en het LUMC die de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek stimuleert en in goede banen leidt, presenteert op 28 oktober het boek Focus on the Appliance of Science from Leiden. Dat laat vanuit diverse invalshoeken licht schijnen over de manier waarop het onderzoek en de kennis van de Leidse universiteit maatschappelijk wordt en kan worden ingezet.

Uitstekend beeld

Focus on the Appliance of Science from Leidenschetst een beeld van de breedte van de Leidse valorisatie – wat was, is, en nog kan komen - door middel van interviews met wetenschappers, beschouwingen en door LURIS geboden handreikingen, bijvoorbeeld ondersteuning bij het vestigen van patenten.

Samenwerking

Samenwerking is het sleutelwoord, zo blijkt uit The Appliance of Science. Ontstaat binnen de universiteit fundamenteel nieuwe kennis vooral daar waar verschillende disciplines samenwerken, valorisatie gedijt goed in samenwerking met andere partijen: met andersoortige universiteiten, bedrijven, gemeenten en instellingen.

Archol

Zo heeft Archol BV, de commerciële poot van de Faculteit der Archeologie, contracten op het gebied van archeologische opgravingen kunnen afsluiten met diverse gemeenten. Die zijn tegenwoordig verplicht bij infrastructurele of andere bouwprojecten met een archeologische blik naar het perceel te kijken. Archol is vooral geïnteresseerd in (delen van) projecten die nieuwe kennis genereren, en dat spreekt gemeenten aan, zo vertelt directeur Caroline Leeflang in The Appliance of Science.

Samenwerking met industrie

Een ander voorbeeld van succesvolle samenwerking is die van Gilles van Wezel met de farmaceutische industrie. Deze moleculair biotechnoloog kreeg in 2009 voor zijn fundamentele werk een STW Vici-subsidie. Hij voelt goed aan hoe de industrie gebruik kan maken van de wetenschap. Maar het omgekeerde werkt ook: de wetenschapper Van Wezel haalt inspiratie uit concrete problemen waar de industrie mee worstelt.

Het werk van Archol moet bij voorkeur nieuwe kennis opleveren en gemeenten waarderen dat.
Het werk van Archol moet bij voorkeur nieuwe kennis opleveren en gemeenten waarderen dat.

Derde eis aan het WO

Collegevoorzitter en rector magnificus Paul van der Heijden schetst in zijn bijdrage aan The Appliance of Science de context. De maatschappij steekt 2,5 à 3 miljard euro in het hoger onderwijs. Steeds prangender wordt, ook vanuit de sociale partners, de vraag gesteld: mag daar iets meer tegenover staan dan diploma’s en wetenschappelijke publicaties? Deze vraag raakt direct aan de maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijk onderzoek. Van der Heijden stelt dan ook dat valorisatie de facto is uitgegroeid tot de derde eis aan de academie, naast onderzoek en onderwijs.

Veel potentie

Het begin van ondernemend zijn is oog hebben voor de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, ook op minder voor de hand liggende wetenschapsgebieden en in minder vanzelfsprekende richtingen. De bèta- en levenswetenschappen hebben die blik van oudsher al, maar er is veel meer potentie, meent van der Heijden. Bij de sociale wetenschappen en ook bij de humanoria (de vele talen!).

Spinozawinnaars

De twee Leidse vrouwelijke Spinozawinnaars van dit jaar, de psychologe Naomi Ellemers en classica Ineke Sluiter, gebruiken beiden hun premie ook voor maatschappelijke doelen. Ellemers al uit de aard van haar onderzoek dat is gericht op de invloed die groepen op een individu hebben, Sluiter gaat onder meer een nieuw klassiek woordenboek samenstellen voor gymnasiasten en BA-studenten. Ook zij komen aan het woord in The Appliance of Science.

Vice versa

LURIS ondersteunt ondernemende wetenschappers op allerlei manieren maar doet ook het omgekeerde: bedrijven met behoefte aan hoogwaardige de kennis naar de universiteit en het LUMC leiden. Maarten le Clercq, tot juni van dit jaar lid van de Raad van Bestuur van het LUMC, breekt in The Appliance of Science een lans voor nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Ook omdat bij bedrijven veel interessante kennis te hálen valt. Het schoolvoorbeeld van succesvolle coöperatie tussen academie en bedrijfsleven ligt overigens voor de deur: het Bio Science Park, waarin het bedrijfsleven, de universiteit en het LUMC samen optrekken. Van der Heijden fantaseert in The Appliance of Science over een evenknie van het Park, maar dan gericht op de humanoria. 

Focus on the Appliance of Science from Leiden 
Uitgave van LURIS 
Presentatie: 28 oktober 2010 
Grand Café De Stal 
Darwinweg 1

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.