Universiteit Leiden

nl en

Wilde hond en cheeta vrijwel verdwenen uit Kameroen

De wilde hond en de cheeta zijn vrijwel verdwenen uit Kameroen. Van de andere grotere in het wild levende vleeseters, zoals de leeuw, de gevlekte en de gestreepte hyena en het luipaard, zijn er nog slechts kleine populaties. Dit zijn de resultaten van onderzoek dat het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden uitvoerde in het Bénoué Complex in Noord-Kameroen.

Het CML deed het onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Dschang in Kameroen en de stichting Painted Dog Conservation in Zimbabwe. De resultaten stemmen somber over de wildpopulatie in heel West- en Centraal Afrika, waar de omstandigheden vergelijkbaar zijn.

Wilde hond

Oorzaken van uitsterven

De belangrijkste oorzaken van de instorting van de populatie wilde honden en cheeta’s, zijn: vernietiging van hun leefomgeving, stropen door de lokale bevolking, gebrek aan prooi en het doden van de dieren door de beheerders van jachtgebieden. Voor de wilde hond geldt dat het dier kan terugkeren door een efficiënte conserveringsstrategie: de soort is veerkrachtig en kan profiteren van een betere leefomgeving door verbeterd beheer, voor de cheeta is dat niet waarschijnlijk, omdat er geen cheetapopulaties meer in de buurlanden aanwezig zijn.

Intensieve surveys

De partners in het onderzoek, dat wordt gefinancierd door WWF Nederland en WWF Kameroen - hebben gedurende drie jaar intensieve surveys uitgevoerd. Deze bestonden uit interviews met lokale mensen, de inzet van automatische camera’s waar de dieren met aas heen werden gelokt (totaal meer dan 1200 dagen dat camera’s werden gebruikt, zogenoemde cameradagen), het tellen van sporen over een afstand van meer dan 4100 km en directe observatie.

Regionaal beschermingsprogramma

Naar aanleiding van het onderzoek heeft een groot aantal organisaties, met steun van het Prins Bernhard Natuurfonds, het initiatief genomen tot een groot regionaal programma dat gericht is op het beschermen van grote carnivoren, die worden gezien als de ambassadeurs van het natuurlijke savanne-ecosysteem in de regio van West- en Centraal-Afrika. Het betreft de cheeta, wilde hond, leeuw, panter, gestreepte hyena en gestippelde hyena.

Conserveringsstrategie

De onderzoeksresultaten moeten uitmonden in de ontwikkeling van conserveringsinstrumenten. De inzet is het op peil houden van de huidige populaties wilde dieren evenals het uitwerken een conserveringsstrategie met als hoofdcomponenten: 

  • continu-onderzoek
  • directe conservering van de wilde honden
  • educatie op het gebied van natuurbescherming
  • verdere capaciteitsopbouw
  • ontwikkeling van de lokale gemeenschappen

Lokale betrokkenheid

Door training en capaciteitsopbouw kon het project bogen op een actieve en betrokken houding van lokale stakeholders zoals de staf van het park, beheerders van jachtgebieden en lokale gemeenschappen. Dit biedt een goede basis voor verder onderzoek naar grote vleeseters in de regio.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.