Universiteit Leiden

nl en

Centrum voor biodiversiteit geopend

Donderdag 28 januari is het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB Naturalis) geopend met een symposium en een publieksmanifestatie. De Universiteit Leiden is een van de partners. In het centrum worden de natuurhistorische collecties van Nederland geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

Verdrag

Wereldwijd loopt de biodiversiteit in rap tempo achteruit. Vergeleken met de natuurlijke afname vindt de achteruitgang inmiddels duizend keer zo snel plaats. Om de achteruitgang wereldwijd tegen te gaan is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee. In 2005 hebben deze landen zich ten doel gesteld om in 2010 voor zover mogelijk een halt toe te roepen aan de snelheid waarmee biodiversiteit verloren gaat. De Europese Unie heeft in navolging daarvan besloten de achteruitgang zelfs geheel te willen stoppen in 2010. Een doel dat helaas niet bereikt wordt. Dit najaar zullen tijdens de 10e conferentie van het CBD in Nagoya (Japan) waarschijnlijk nieuwe afspraken worden gemaakt over verdere acties.

FES-gelden

Nederland wil een belangrijke bijdrage leveren om de terugloop van biodiversiteit tegen te gaan. Daarom is besloten om de krachten te bundelen. Met een eenmalige subsidie van 30 miljoen euro uit de aardgasbaten – de zogenoemde FES-gelden – is het NCB Naturalis opgericht. Het centrum is het resultaat van samenwerking tussen: 

  • Universiteit Leiden 
  • Universiteit van Amsterdam (Zoölogisch Museum Amsterdam) 
  • Wageningen University (Nationaal Herbarium Nederland) 
  • Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis Leiden.  

In het centrum worden in de nabije toekomst de natuurhistorische collecties die Nederland heeft opgebouwd geïntegreerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoek, zodat de kennis over biodiversiteit verder kan worden ontwikkeld. 

Toast op de feestelijke opening van NCB Naturalis en het Jaar van de Biodiversiteit. Links naast minister Gerda Verburg staan Margreet Reijntjes die de middag presenteerde, en Onno Hoes van de Nederlandse Coalitie Biodiversiteit 2010. Rechts van minister Ronald Plasterk staat Bert Geerken, directeur van Naturalis.
De orchidee Bulbophyllum dijkstalianum (pdf) die vernoemd is naar Hans Dijkstal, als dank voor de leidende rol die hij had bij de totstandkoming van NCB Naturalis.

Symposium

Nadat minister Ronald Plasterk (OCW) donderdag NCB Naturalis opende, lanceerde minister Gerda Verburg (LNV) het ‘Internationaal Jaar van de Biodiversiteit’ in Nederland. Ze deed dat met het aanbieden van de website van de Coalitie Biodiversiteit Nederland. Het feestelijke programma in de middag werd voorafgegaan door het symposium Hidden treasures in de ochtend. In dat symposium discussieerden betrokkenen bij NCB Naturalis over de wijze waarop het centrum zijn missie zou moeten uitdragen. De deelnemers praatten in vijf groepen vanuit verschillende invalshoeken over dit thema. Iedere groep selecteerde één pakkend antwoord op de vraag dat vervolgens plenair gepresenteerd werd. De jury kiest de komende weken uit de antwoorden één thema dat ook uitgevoerd gaat worden. 

Orchideeën

De orchidee Bulbophyllum tindemansianum (pdf), vernoemd naar Peter Tindemans, als dank voor zijn voortdurende inzet voor de totstandkoming van NCB Naturalis.

Bij de opening van NCB Naturalis werden twee personen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van het centrum ieder geëerd met de vernoeming van een orchidee. Veel levensvormen zijn nog niet beschreven en hebben dus ook nog geen wetenschappelijke naam gekregen. Dat geldt niet alleen voor het merendeel van het microscopische leven, maar ook nog in veel gevallen voor de hogere levensvormen als dieren en planten. Dat bleek nog eens extra met de twee – niet bepaald onooglijke – orchideeën uit het geslacht Bulbophyllum die de soortnamen van Hans Dijkstal en Peter Tindemans gekregen.  

Links

(2 februari 2010/SH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.