Universiteit Leiden

nl en

Oratie Simon Portegies Zwart, de relevantie van de computationale astrofysica

Op vrijdag 29 januari vertelde Simon Portegies Zwart tijdens zijn oratie over de relevantie van de computationale astrofysica en de rol die computers mogelijk kunnen spelen in het verbeteren van ons begrip van het universum.

Rondom het zwarte gat in het centrum van de Melkweg draaien miljoenen sterren. Sommige daarvan stralen in röntgenstraling. Vele van deze röntgenbronnen zijn waarschijnlijk dubbelsterren. Dit vormt een van de redenen om evolutie van dubbelsterren om een zwart gat te bestuderen.

In zijn onderzoek gebruikt Portegies Zwart grote computers om astronomische verschijnselen te begrijpen en te verklaren. Hij heeft zich vooral toegelegd op de evolutie van dubbel sterren, de vorming en evolutie van zwarte gaten en de interactie tussen de evoluerende populatie van sterren en de dynamica van die sterren.

Loopbaan

Portegies Zwart heeft sterrenkunde gestudeerd in Amsterdam en vervolgens een PhD in Utrecht gedaan onder begeleiding van Prof. F. Verbunt. Daarna werd hij PostDoc in Amsterdam om vervolgens als JSPS fellow naar the Universiteit van Tokio en daarna als Hubble Fellow naar MIT te gaan. 
In 2002 kwam hij terug naar Nederland als gezel van de KNAW. Zijn positie daar werd gedeeld door het Sterrenkundig Instituut ‘Anton Pannekoek’ en het Instituut voor Informatica, beiden van de Universiteit van Amsterdam. In 2007 werd Simon universitair docent bij beide instituten. In mei 2009 is hij benoemd tot professor aan de Sterrewacht van de Universiteit Leiden.

Maatschappelijke relevantie

Portegies Zwart benut de capaciteit van computers tot het uiterste en probeert hiermee dus meer te halen uit een computer dan enig ander onderzoeker.

Verder is sterrenkunde natuurlijk een uiterst maatschappelijk relevant vak, vooral vanwege de grote vragen waar iedereen mee zit: hoe is het heelal ontstaan, waar gaat het heen, en wat doen wij hier eigenlijk. Niet dat Portegies Zwart hier direct een antwoord op geeft, maar in zijn onderzoek probeert hij daar wel aan bij te dragen.

Onderwijs

Portegies Zwart geeft les bij de Masters Astronomy in een nieuw vak dat “Computational Astrophysics” heet. Het eerste college begint op 1 februari a.s.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.