Universiteit Leiden

nl en

Initiatief nieuwe campus

Op 11 januari 2010 kondigde decaan Sjoerd Verduyn Lunel tijdens de nieuwjaarsreceptie het initiatief aan voor de bouw van een nieuwe campus voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De staat waarin de meeste gebouwen van de faculteit verkeert, en de veranderingen in onderwijs en onderzoek zijn de voornaamste redenen waarom het bestuur van de faculteit heeft besloten over te gaan op nieuwbouw. Met name het feit dat de gebouwen niet meer voldoen aan de technische eisen van een gebouw waren doorslaggevend. Sjoerd Verduyn Lunel “De afgelopen maanden zijn alle mogelijkheden nauwkeurig onderzocht en zijn wij tot de conclusie gekomen dat een nieuwe campus de beste oplossing is. Ook met het oog op de toekomst en de voorgenomen groeidoelstellingen de komende jaren. Voor veel instituten zitten we nu al nagenoeg aan de maximale capaciteit qua ruimte wat betreft collegezalen en werkplekken in de laboratoria, terwijl de groeipotentie enorm is.”

De nieuwe bètacampus blijft op het terrein van de Leeuwenhoek en is bestemd voor alle activiteiten van de faculteit. Op dit moment zijn de plannen in ontwikkeling. Wel is bekend dat het project nog minstens 10 jaar gaat lopen en dat het projectteam voor een gefaseerde aanpak kiest. Momenteel bevindt het project zich in de eerste fase: de initiatief fase.

Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom dit project is er een speciale projectwebsite opgezet. Op deze site kunt u terecht voor meer informatie en houdt u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen: www.betacampusfwn.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.