Universiteit Leiden

nl en

De ruimte van Christiaan Huygens

Christiaan Huygens schreef zijn boek Cosmotheoros voor Constantijn junior. In dit boek nam hij zijn jongere broer mee op een ontdekkingsreis door het zonnestelsel. Het werd een fantasie waarin Christiaan het wetenschappelijke wereldbeeld van zijn tijd aanschouwelijk maakte.

Met hetzelfde enthousiasme neemt Icke nu zijn lezers weer mee op ontdekkingsreis in het wereldbeeld van Huygens en zijn uitzonderlijk creatieve geest. Een van de punten die Icke zo bewondert bij Huygens is dat wanneer hij op de maan aanlandt, hij omkijkt om te zien hoe de aarde eruit ziet. In moderne virtuele reizen gebeurt dat weinig, volgens Icke, het is dus blijkbaar een niet erg voor de handliggende actie. 

Vincent Icke 
De ruimte van Christiaan Huygens 
Historische Uitgeverij 
isbn 978 90 6554 0287 
96 bladzijden, € 20,-

‘Natuurkunde is mijn passie, en in de natuurkunde is Christiaan Huygens mijn held, stelt Icke. ‘Newton was een groter wiskundige, maar greep naar mathematische axioma’s in plaats van naar fysische principes. Einstein was een groter fysicus, maar hij hoefde niet meer te ontdekken dat wiskunde in het gareel van de Natuur moet worden gebracht, in plaats van omgekeerd. Galilei, overigens ook een authentieke held, komt er nog het dichtst bij, maar hij besteedde te veel tijd aan het onderschoffelen van zijn tegenstanders met kwaadsappige schotschriften.’ 

‘Huygens deed zowat alles en publiceerde bijna niets. Te zijner eer en nagedachtenis vertel ik over zijn waarnemingen: het maken van instrumenten en het slijpen van telescooplenzen, de nachten turend naar nevels en planeten. Over zijn verbintenissen met de kunst, of althans de kunst toegepast in dienst van de verklaring. Over Huygens als grondlegger van de klassieke mechanica, de eerste echte relativiteitstheorie ter wereld, en zodoende een groot bouwmeester van de moderne natuurkunde. Tenslotte over de fysica van vandaag, Huygens erfenis.’

Vincent Icke (1946) is hoogleraar theoretische sterrenkunde. Hij is tevens beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.