Universiteit Leiden

nl en

‘P in 1’ feest

Op vrijdag 2 oktober werd voor de eerste keer een facultaire “P in 1” bijeenkomst georganiseerd. Maar liefst 125 studenten die in een jaar hun (soms dubbele) Propedeuse hebben gehaald, kregen uit handen van de voorzitters van de examencommissies hun Propedeusediploma uitgereikt, onder toeziend oog van familie en vrienden. Vijftien studenten kregen hun Propedeusediploma cum laude!

Deze facultaire “P in 1” bijeenkomst straalt uit dat 60 EC per jaar in Leiden de norm is, een van de doelstellingen van de operatie “studiesucces”. Die beoogt dat, veel meer dan nu het geval is, studenten in drie jaar de bachelor halen, met een maximum van vier jaar voor studenten die iets meer moeite hebben of extra verdiepende of verbredende academische activiteiten ontplooien.

Bekijk de foto’s van de uitreikingen per opleiding:

Facultaire Propedeuse uitreiking

De 500 aanwezigen zagen hoe studenten van de opleidingen Bio Farmaceutische Wetenschappen, Biologie, Natuurkunde, Sterrenkunde, Informatica en Wiskunde met de nodige trots onder applaus en soms ook luid toegejuicht hun Propedeusediploma kregen. Onze studenten van de gezamenlijke opleidingen met de TU Delft, Moleculair Science and Technology en Life Science and Technology kregen dit jaar hun Propedeusediploma in Delft uitgereikt.

De gehele uitreiking is terug te bekijken op weblectures.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.