Universiteit Leiden

nl en

Ondertekening Nieuw-Rhijngeest Zuid

Dinsdag 25 november ondertekenden vice-voorzitter van het College van Bestuur drs. H.W. te Beest en hoofd Vastgoed ir. F. Dekker namens de Universiteit Leiden de ontwikkelingsovereenkomst Nieuw-Rhijngeest Zuid. De overeenkomst werd gesloten met de gemeente Oegstgeest.

De universiteit bezit daar 24,5 ha. grond en gaat die zelf ontwikkelen. Het gebied wordt vooral gebruikt voor uitbreiding van het Leiden Bio Science Park. Momenteel staan er tijdelijke studentenwoningen in het gebied.  

Leiden Bio Science Park park heeft binnen Nederland de grootste concentratie bedrijven in de life sciences en biedt vestigingsmogelijkheden voor zowel startende als bestaande bedrijven. Door zijn omvang en kwaliteit oefent het park grote aantrekkingskracht uit op bedrijven, zowel in binnen- als buitenland. Het vormt daarmee een belangrijke economische impuls voor de regio. De bestaande locatie Leeuwenhoek wordt nu uitgebreid met de locatie Nieuw-Rhijngeest, waar andere life sciences bedrijven zich kunnen vestigen.  

Behalve kennisintensieve bedrijven komen aan de noord- en westzijde van het gebied ook voorzieningen ten behoeve van onderwijs en onderzoek, wonen, parkeren, horeca, detailhandel en kantoor. In het noordelijk deel van Nieuw-Rhijngeest Zuid realiseert de universiteit een landgoed van enkele hectares.  

Voordat er gebouwd kan gaan worden, moet er een bestemmingsplanprocedure worden uitgevoerd. Het museum Corpus is, vooruitlopend op de totstandkoming van de overeenkomst, al gerealiseerd. De verdere uitvoering van de plannen zal stapsgewijs plaatsvinden. Naast het museum Corpus wordt een hotel gebouwd. Het bestemmingsplan wordt naar verwacht nog dit jaar in procedure gebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgifte van kavels voor kantoren en een hotel. De eerste woningbouw is voorzien in 2010-2011.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.