Universiteit Leiden

nl en

Yves Gassler

Universitair docent

Naam
Dr. Y.E. Gassler
Telefoon
+31 71 527 7099
E-mail
y.e.gassler@law.leidenuniv.nl

Yves Gassler is universitair docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Opleiding

 • Stedelijk Gymnasium te Leiden (1985-1991)
 • Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1991-1997)
 • Harvard Business School (1995)
 • Master of Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate (2007-2009)

Promotieonderzoek

Op 22 februari 2006 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting”. Promotor: prof. dr. P. Kavelaars.

Lidmaatschappen

 • Lid van het College van Beroep voor de Examens van de Amsterdam School of Real Estate
 • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

Medewerkerschappen

 • Vaste auteur van de Cursus Belastingrecht, Belastingen van Rechtsverkeer 
 • Vaste annotator van NLFiscaal

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B217

Contact

 • Gassler Y.E. (2011), Nieuwe fusiefaciliteit zege voor vastgoedmarkt, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Aanvang renseigneringsplicht voor vastgoedfondsen nadert, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Belastingplan 2012 pijnlijk voor bouwbedrijven, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E., Kempen M.L.M. van & Verbaan J. (2011), Cursus Belastingrecht, Overdrachtsbelasting - studenteneditie 2011-2012. In: Gassler Y.E., Kempen M.L.M. van & Verbaan J. (red.), Cursus Belastingrecht, Overdrachtsbelasting - studenteneditie 2011-2012. Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2011), De Hoge Raad gaat om: inperking van overdrachtsbelastingdruk bij aandelentransacties, Weekblad Fiscaal Recht 11: .
 • Gassler Y.E. (2011), Het fonds voor gemene rekening en de overdrachtsbelasting, Vastgoed Fiscaal & Civiel 12(6): 17-21.
 • Gassler Y.E. (2011), Het nieuws van Yves Gassler, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Markt straft grote risico's en nonchalance af, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Rechtspersoonlijkheid vastgoed CV's ingetrokken, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Verjaring biedt kansen voor oude econoom, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E. (2011), Verlaging overdrachtsbelasting frustreert doorverkoop, Vastgoedmarkt : .
 • Gassler Y.E., Van Kempen M.L.M. & Verbaan J. (2010), Cursus Belastingrecht (Overdrachtsbelasting). Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2010), Spagaat in de overdrachtsbelasting: tijd voor een integrale en economische benadering. In: Kempen M.L.M. & Rijkers A.C. (red.), 40 jaar Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. 59-67.
 • Gassler Y.E. (2008), Het wetsvoorstel personenvennootschappen en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting, Fiscaal Ondernemingsrecht 2008(95): 15-20.
 • Gassler Y.E. (2008), Wijzigingen in de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer per 1 januari 2008, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 139(6740): 89-93.
 • Gassler Y.E. (2007), Vergelijkbare gevallen, De toekomst van de overdrachtsbelasting. De toekomst van de overdrachtsbelasting. Deventer: Kluwer. 23-30.
 • Gassler Y.E. (red.) (2007), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2007), Overdrachtsbelastingclaims bij een aandelenverkrijging, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 89-93.
 • Gassler Y.E. (2007), Partiële reparatie van een onduidelijke systematiek in de WBR, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 17: 12-17.
 • Gassler Y.E. (22 februari 2006), De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting (Dissertatie, Faculty of Law, Leiden University). Deventer: Kluwer. Promotor(en): Kavelaars P.
 • Gassler Y.E. & Hoppenbrouwers L.W.J. (2006), De toepasbaarheid van de vrijstelling voor investeringen in stedelijke herstructurering, Fiscale Berichten voor het Notariaat maart 2006: 10-14.
 • Gassler Y.E. (2006), Hof Amsterdam 18 mei 2006, nr 04/03301, Fiscale Berichten voor het Notariaat nov 2006: .
 • Verstraaten R.T.G. & Gassler Y.E. (2006), Studenteneditie 2006-2007, Cursus Belastingrecht (Belastingen van Rechtsverkeer). Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2005), De vervangingseis voor beleggingsvastgoed, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk (4): 133-136.
 • Gassler Y.E. (2005), Heffing van overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen, Fiscaal Ondernemingsrecht 82: 187-228.
 • Gassler Y.E. (2005), Samenloop bij economische eigendomsverkrijging, Weekblad Fiscaal Recht 6614: 307-312.
 • Verstraaten R.T.G. & Gassler Y.E. (2004), Belastingen van rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2004), Fiscale ontwikkelingen inzake stedelijke herstructurering, Weekblad Fiscaal Recht (6595): 1458-1462.
 • Gassler Y.E. (2004), Gebrekkige vrijstelling inzake stedelijke herstructurering, Weekblad Fiscaal Recht : 932-937.
 • Gassler Y.E. (2003), Gevolg van aandelentransactie: economische eigendomsverkrijging in de Wet BRV?, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6524(6524): 583-591.
 • Gassler Y.E. & Verstraaten R.T.G. (2002), Belastingen van Rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.
 • Gassler Y.E. (2001), Handelen in Vennootschappen, Fiscaal Rendement 3: 14-17.
 • Gassler Y.E. (2001), Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen, Fiscaal tijdschrift vermogen 2: 13-18.
 • Gassler Y.E. (2001), Wijzigingen in het wetsvoorstel 'Wet ondernemerspakket 2001', MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk : 10-21.
 • Gassler Y.E. (2001), Winst genieten in de Wet IB 2001, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk : 108-117.
 • Cascada BV Management & Advies
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.