Universiteit Leiden

nl en

Yves Gassler

Universitair docent

Naam
Dr. Y.E. Gassler
Telefoon
+31 71 527 7099
E-mail
y.e.gassler@law.leidenuniv.nl

Yves Gassler is universitair docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Opleiding

 • Stedelijk Gymnasium te Leiden (1985-1991)
 • Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1991-1997)
 • Harvard Business School (1995)
 • Master of Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate (2007-2009)

Promotieonderzoek

Op 22 februari 2006 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting”. Promotor: prof. dr. P. Kavelaars.

Nevenfuncties

 • Belastingadviseur bij Mazars Real Estate 
 • Partner bij FIRM24.com, het online corporate services platform voor notariële, juridische en administratieve dienstverlening

Lidmaatschappen

 • Lid van de Examencommissie voor de masteropleiding Notarieel en Fiscaal Recht
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Lid van Vastgoedsociëteit ‘de Nieuwe Maas’
 • Lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

Medewerkerschappen

 • Vaste auteur van de Cursus Belastingrecht, Belastingen van Rechtsverkeer 
 • Vaste auteur NTFR, Beschouwingen 

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B217

Contact

 • Gassler Y.E. (2011), Nieuwe fusiefaciliteit zege voor vastgoedmarkt, Vastgoedmarkt .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Aanvang renseigneringsplicht voor vastgoedfondsen nadert, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Belastingplan 2012 pijnlijk voor bouwbedrijven, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E., Kempen M.L.M. van & Verbaan J. (2011), Cursus Belastingrecht, Overdrachtsbelasting - studenteneditie 2011-2012. In: Gassler Y.E., Kempen M.L.M. van, Verbaan J. (red.) Cursus Belastingrecht, Overdrachtsbelasting - studenteneditie 2011-2012. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Gassler Y.E. (2011), De Hoge Raad gaat om: inperking van overdrachtsbelastingdruk bij aandelentransacties, Weekblad Fiscaal Recht 11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Het fonds voor gemene rekening en de overdrachtsbelasting, Vastgoed Fiscaal & Civiel 12(6): 17-21.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Het nieuws van Yves Gassler, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Markt straft grote risico's en nonchalance af, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Rechtspersoonlijkheid vastgoed CV's ingetrokken, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Verjaring biedt kansen voor oude econoom, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2011), Verlaging overdrachtsbelasting frustreert doorverkoop, Vastgoedmarkt .artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E., van Kempen M.L.M. & Verbaan J. (2010), Cursus Belastingrecht (Overdrachtsbelasting). Deventer: Kluwer.boek
 • Gassler Y.E. (2010), Spagaat in de overdrachtsbelasting: tijd voor een integrale en economische benadering. In: Kempen M.L.M. dr., Rijkers A.C. prof.dr. (red.) 40 jaar Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. 59-67.boekdeel
 • Gassler Y.E. (2008), Het wetsvoorstel personenvennootschappen en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting, TFO (15): 15-20.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2008), Wijzigingen in de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer per 1 januari 2008, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 139(6740): 89-93.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2007), Vergelijkbare gevallen. In: De toekomst van de overdrachtsbelasting. Deventer: Kluwer. 23-30.'non-refereed' congresbijdrage
 • Gassler Y.E. (red.) (2007), De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Gassler Y.E. (2007), Overdrachtsbelastingclaims bij een aandelenverkrijging, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 89-93.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2007), Partiële reparatie van een onduidelijke systematiek in de WBR, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 17: 12-17.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (22 februari 2006), De verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting (Dissertatie). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Kavelaars P.dissertatie
 • Gassler Y.E. & Hoppenbrouwers L.W.J. (2006), De toepasbaarheid van de vrijstelling voor investeringen in stedelijke herstructurering, Fiscale Berichten voor het Notariaat maart 2006: 10-14.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2006), Hof Amsterdam 18 mei 2006, nr 04/03301, Fiscale Berichten voor het Notariaat nov 2006.artikel in een tijdschrift
 • Verstraaten R.T.G. & Gassler Y.E. (2006), Studenteneditie 2006-2007, Cursus Belastingrecht (Belastingen van Rechtsverkeer). Deventer: Kluwer.boek
 • Gassler Y.E. (2005), De vervangingseis voor beleggingsvastgoed, Maandblad Belasting Beschouwingen (4): 133-136.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2005), Heffing van overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 82: 187-228.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2005), Samenloop bij economische eigendomsverkrijging, Weekblad Fiscaal Recht 6614: 307-312.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Verstraaten R.T.G. & Gassler Y.E. (2004), Belastingen van rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.boek
 • Gassler Y.E. (2004), Fiscale ontwikkelingen inzake stedelijke herstructurering, Weekblad Fiscaal Recht (6595): 1458-1462.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2004), Gebrekkige vrijstelling inzake stedelijke herstructurering, Weekblad Fiscaal Recht : 932-937.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2003), Gevolg van aandelentransactie: economische eigendomsverkrijging in de Wet BRV?, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6524(6524): 583-591.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. & Verstraaten R.T.G. (2002), Belastingen van Rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.boek
 • Gassler Y.E. (2001), Handelen in Vennootschappen, Fiscaal Rendement 3: 14-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2001), Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen, Fiscaal tijdschrift vermogen 2: 13-18.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2001), Wijzigingen in het wetsvoorstel 'Wet ondernemerspakket 2001', Maandblad Belasting Beschouwingen : 10-21.artikel in een tijdschrift
 • Gassler Y.E. (2001), Winst genieten in de Wet IB 2001, Maandblad Belasting Beschouwingen : 108-117.artikel in een tijdschrift
 • Cascada BV Management & Advies