Universiteit Leiden

nl en

Wouter Hins

Emeritus hoogleraar Metajuridica

Naam
Prof.mr. A.W. Hins
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
hins@wxs.nl
ORCID iD
0000-0002-0326-6475

Wouter Hins is sinds juli 2007 verbonden aan eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie.

Meer informatie over Wouter Hins

Profiel

Wouter Hins is sinds 1 juli 2007 verbonden aan eLaw, het centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tot zijn emeritaat in 2018 werkte hij hier twee dagen per week als hoogleraar Mediarecht. Tegelijkertijd was hij als universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Wouter heeft veel praktische ervaring opgedaan met de behandeling van bezwaarschriften, in het bijzonder bij het Commissariaat voor de Media, het ministerie van VWS en de Nederlandse Publieke Omroep.

Biografie

Wouter Hins studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1978 af. Na zijn studie werkte hij onder meer als beleidsambtenaar bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en als secretaris bij de Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep (STAD).

In 1983 werd hij docent en onderzoeker staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1991 op de dissertatie ‘Ontvangstvrijheid en buitenlandse omroep’. In 2007 werd hij voor een dag in de week benoemd tot hoogleraar mediarecht vanwege het Leids Universiteits Fonds. Deze benoeming werd door het College van Bestuur in 2012 met een tweede dag uitgebreid. 

Onderzoekgebied- en interesses

Het onderzoek van Wouter Hins gaat over uiteenlopende aspecten van het mediarecht: vrijheid van meningsuiting, privacy, Mediawet, regulering van sociale media en de toegang tot overheidsinformatie.

Regelmatig annoteert hij uitspraken van nationale en Europese rechters die de media betreffen. Sommige van zijn publicaties zijn gewijd aan meer algemene vragen van staats- of bestuursrecht.

Emeritus hoogleraar Metajuridica

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.29

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.