Universiteit Leiden

nl en

Tim van de Meerendonk

Promovendus

Naam
T. van de Meerendonk MSc
Telefoon
+31 71 527 6760
E-mail
t.van.de.meerendonk@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

November 2016 - heden PhD onderzoeker (Leiden Universiteit)
Momenteel ben ik als PhD onderzoeker verbonden aan het ERC gefinancierde project "Moralising Misfortune: A comparative anthropology of commercial insurance", waar ik onderzoek doe naar landbouwverzekeringen in Maharashtra, India. Dit onderzoek gaat in op de dagelijkse beleving die boeren hebben met deze verzekeringsvorm en met welke spanningen, herclassificaties en morele inbeelding dit gepaard gaat. 

2015 - 2016 Hoor en Beslis medewerker (Immigratie en Naturalisatie Dienst)
Verantwoordelijk voor het informeren van vluchtelingen over de procedures van het Nederlandse asiel beleid, alsmede het afnemen van interviews en beoordelen van asielcasussen. Het verzamelen van relevante informatie, afwegen van risico's en toetsing aan het Nederlandse en Europese rechtskaders om tot een asielbeslissing te komen, vormde de kern van mijn functie bij de IND.    

2013 - 2015 Onderzoeksmaster CASTOR (Utrecht Universiteit)
Mijn master onderzoek binnen het kader van deze master is getiteld "Eventful Associations: Value Transformation in the Value Chain of Illegal Waragi in Uganda" en is gebaseerd op zes maanden onderzoek met handelaren en smokkelaars van illegale alcohol in Oeganda. Het gaat in op de organisatie van deze handel en hoe deze samenhangt met de relatie tot het product dat gehandeld wordt.
Resultaat: Cum laude

Onderzoek

Mijn project is deel van het ERC gefinancierde project "Moralising misfortune: A comparative anthropology of commercial insurance."

Betrokken promotoren

Prijzen

2015 Best Student Award CASTOR (Utrecht Universiteit)

Relevante links

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut CA/Ontwikkelingssociologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A41

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie