Universiteit Leiden

nl en

Pieter Emmer

Emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis

Naam
Prof.dr. P.C. Emmer
Telefoon
+31 71 527 1646
E-mail
p.c.emmer@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige profielpagina.

Emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Algemene Geschiedenis
 • Emmer P.C. & Lucassen Leo (2012), Migration from the colonies to Western Europe since 1800. http://www.ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/economic-migration/pieter-c-emmer-leo-lucassen-migration-from-the-colonies-to-western-europe-since-1800/?searchterm=lucassen&set_language=en. [overig]overig
 • Heijer H.J. den & Emmer P.C. (red.) (2012), Grote atlas van de West-Indische Compagnie, deel II / Comprehensive atlas of the Dutch West India Company, volume II. Voorburg: Asia Maior.boekredactie
 • Heijer H.J. den & Emmer P.C. (2012), L'empire colonial néerlandais (1880-1950). In: Barjot D., Frémeaux J. (red.) Les sociétés coloniales à l'age des empires des années 1850 aux années 1950. Paris: SEDES. 90-100.boekdeel
 • Emmer P.C. & Lucassen Leo (2012), Migration from the Colonies to Western Europe since 1800 (Online Article). Mainz: Leibniz Institute of European History (IEG). [overig]overig
 • Gommans J.J.L. & Emmer P.C. (2012), Rijk aan de rand van de wereld: De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.boek
 • Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen Leo & Oltmer Jochen (red.) (2011), The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th century to the present. New York: Cambridge University Press.boekredactie
 • Emmer P.C., Heijer H.J. den & Sicking Louis (red.) (2010), Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800. Zutphen: Walburg Pers.boekredactie
 • Emmer P.C. (2007), 'A New System of Slavery'? Een vergelijking tussen het vervoer van slaven en contractarbeiders in de negentiende eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 22: 59-71.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2007), Beeldmoraal. In: Byvanck V. (red.) Zeeuws Imago. Middelburg: Zeeuws Museum. 85-88.congresbijdrage
 • Bade K.J., Emmer P.C., Lucassen Leo & Oltmer Jochen (red.) (2007), Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: Ferdinand Schöningh & Wilhelm Fink.boekredactie
 • Berkhout E., Emmer P.C. & Dustmann Chr. (2007), Mind the Gap. International Database on Employment and Adaptable Labour. Amsterdam: Stichting Economisch Onderzoek.boek
 • Emmer P.C., Pétré-Grenouilleau O. & Roitman J.V. (red.) (2006), A 'Deus ex Machina' revisited. Atlantic colonial trade and European economic development. Leiden/Boston: Brill.boekredactie
 • Emmer P.C. (2006), Barriers in the Atlantic. Success and Failure of the Minor European Nations. In: Pieper R., Schmidt P. (red.) Latin America and the Atlantic World, 1500-1850. Essays in Honour of Horst Pietschmann. Köln/Wien: Bohlau Verlag. 263-278.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2006), Curacao, plantade De Knip. In: Prak M. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker.boekdeel
 • Emmer P.C. (2006), Heeft Nederland immigranten nodig?. In: Beer P. de, Koster F. (red.) Samen voor ons eigen. Individualisering, globalisering en de toekomst van onze solidariteit. Amsterdam: De Burcht. 74-83.congresbijdrage
 • Emmer P.C., Pétré-Grenouilleau O. & Roitman J.V. (2006), Introduction: Colonial Trade and the European Economy. In: Emmer P.C., Pétré-Grenouilleau O., Roitman J.V. (red.) A 'Deus ex Machina' revisited. Atlantic colonial trade and European economic development. Leiden/Boston: Brill. xiii-xxix.boekdeel
 • Emmer P.C. (2006), Los holandeses y el reto atlántico en el siglo XVII. In: Santos Pérez J.M., Cabral de Souza G.F. (red.) El desafío holandés, al domino Ibérico en Brasil en el siglo XVII. Salamanca: Editiones Universidad de Salamanca. 17-32.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2006), Nederland als leerling. De buitenlandse invloeden op de opkomst en neergang van de Nederlandse slavenhandel en slavernij. In: Noort W. van, Wiche R. (red.) Nederland als voorbeeldige natie. Hilversum: Verloren. 41-53.boekdeel
 • Emmer P.C. (2006), The abolition of the Dutch slave trade and of Slavery in the Dutch colonies. In: Hinks P., McKivigan J. (red.) Encyclopedia of Antislavery and Abolition. Westpost, Con./London: Greenwood. 223-230.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2006), The Dutch and the Atlantic Challenge, 1600-1800. In: Emmer P.C., Pétré-Grenouilleau O., Roitman J.V. (red.) A 'Deus ex Machina' revisited. Atlantic colonial trade and European economic development. Leiden/Boston: Brill. 151-178.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2006), The Dutch Slave Trade, 1500-1850. New York/Oxford: Berghahn Books.boek
 • Emmer P.C. (2006), Wegsturen of binnenlaten? Pleidooi voor een nieuw immigratiebeleid, Internationale Spectator 60(7/8): 372-375.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2005), L'Afrique et l'impact de la traite atlantique, Revue d'histoire moderne et contemporaine 52(4bis): 3-17.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2005), Les Pays-Bas et la traite des noirs. Parijs: Karthala.boek
 • Emmer P.C. (2005), Nederland moet zijn immigratietrauma overwinnen, Loopbaan : Tijdschrift voor Loopbaanadviseurs en -begeleiders : 8-10.overig
 • Emmer P.C. & Wansink H. (2005), Wegsturen of binnenlaten?. Amsterdam: De Arbeiderspers.boek
 • Emmer P.C. (2005), XXXXXXXXXX. In: Amorim I. (red.) I seminario Internacional sobre o sal português. Porto: instituto de historia moderna de Universidade de Porto. 29-40.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2004), Europe and the Immigration Debate, European Review 12(3): 329-339.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2004), Freedmen and Asian Indentured Labourers in the Post-Emancipation Caribbean, Bulletin d'histoire de la société d'histoire de la Guadeloupe 138(9): 79-90.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2004), Freie und unfreie Migrationen "uber den Atlantik und die Abschaffung des Sklavenhandels, 1550-1850. In: Beer Mathias, Dahlmann Dittmar (red.) Über die trockene Grenze und über das offene Meer. Binneneuropäische und transatlantische Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert. Essen: Klartext Verlag. 289-302.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2004), Geschiedenis en politieke correctheid, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 45(3): 2-5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2004), The Dutch in the Slave Americas. In: Eltis David, Lewis Frank D., Sokoloff Kenneth L. (red.) Slavery and the Development of the Americas. Cambridge: Cambridge University Press. 70-86.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2004), The Dutch Salt and Sugar Trades and the Making of the Second Atlantic System. In: Beck Thomas, Santos Marilia dos, Rödel Christian (red.) Barrieren und Zugänge. Die Geschichte der europäischen Expansion. Wien: Harrassowitz Verlag. 98-105.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2003), Africa Addio?, Der Überblick 39(3): 62-64.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2003), Development Aid should be abolished, Development ISSues 5(2): 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2003), Gain versus Godliness. The Dutch Slave Trade. In: Devoldere L. (red.) The Low Countries. Rekkem: Ons Erfdeel. 198-206.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2003), Meer markt voor migranten, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 13(6,7): 34-37.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2003), Nawoord Slavenhandel en Politieke correctheid. In: Emmer P.C. (red.) De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850. Amsterdam: Arbeiderspers. 241-271.boekdeel
 • Emmer P.C. (2003), The First Golbal War. The Dutch versus Iberia in Asia, Africa and the New World, 1590-1609, Journal of Portuguese History 1(1).artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2003), The Myth of Early Globalisation: the Atlantic Economy, 1500-1800, European Review of History 11(1): 37-47.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Caribbean and Latin America Bespreking van: Pérotin-Dumont A. (2002) La ville aux Iles. La vilkle dans l'île: Basse-Terre et Pointe-a-Pitre, Guadeloupe, 1650-1820, American Historical Review 107: 1258-1259.boekbespreking
 • Emmer P.C. (2002), Die europaïsche Expansion und ihre Folgen im atlantischen Raum, 1500-1800. In: Denzel M.A., Gründer H., Meier J., Schmitt E. (red.) Jahrbuch für europaïsche Überseegeschichte. Wiesbaden: Harrassowitz. 7-19.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2002), Die Talente der Fremden nutzen, Der Überblick 38(3): 66-71.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Dominee of koopman? Nederland en de Atlantische slavenhandel, Wereld en Zending 31(4): 4-11.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Het zwarte gat: investeren in Suriname. De West-Indische plantageleningen, 1751-1774. In: Doel H.W. van den, Boom G. van (red.) In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker. 103-121.boekdeel
 • Emmer P.C. (2002), In Search of a System: The Atlantic Economy, 1500-1800. In: Pietschmann H. (red.) Atlantic History. The History of the Atlantic System, 1580-1830. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht. 169-178.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2002), Lieber Sklave als tot?, Der Überblick 38(1): 12-18.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Migration und Expansion vom Zeitalter der Entdeckungen bis zum europaïschen Massenexodus, IMIS-Beiträge 20: 91-106.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Nederland moet weer van de migratie gaan profiteren, Historisch Nieuwsblad 3: 38-39.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (2002), Nederlandse dekolonisatieonkunde in de West Bespreking van: Klinkers I.A.J. (2002) Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, Internationale Spectator 56: 4040-406.boekbespreking
 • Emmer P.C. (2002), The Colonial Caribbean in Transition Bespreking van: Brereton B. (2002) The Colonial Caribbean in Transition, European Review of Latin American and Caribbean Studies 73: 140-141.boekbespreking
 • Emmer P.C. (2002), Van wie is de Surinaamse geschiedenis?, Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 21(1): 2002-206.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2001), De Nederlandse Economie en de Overzeese expansie, 1580-1795. In: Parmentier J., Spanoghe S. (red.) Orbis in Orbem. Liber amicorum John Everaert. Gent: Academia Press. 235-250.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2001), Het Atlantische systeem: economie of cultuur?. In: Huussen A., Jong J. de, Grince G. (red.) Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief. Groningen: Stichting Geschiedbeoefening Noord-Nederland. 49-57.boekdeel
 • Emmer P.C. (2001), The Dutch Atlantic, 1600-1800. Expansion without Empire. In: Pietschmann H. (red.) Jahrbuch für Geschichte Lateinamericas. Köln: BOhlau Verlag. 31-48.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (2001), The Jewish Moment and the Two Expansion Systems in the Atlantic, 1580-1650. In: Bernardini P., Fiering N. (red.) The Jews and the Expansion of Europe to the West, 1450-1800. New York/Oxford: Berghahn. 501-516.boekdeel
 • Emmer P.C. (2000), 'A Spirit of Independence'or Lack of Education fot the Market? Freedman and Asian Indentured Labourers in the Post-Emancipation Carribean, 1834-1917, Slavery & Abolition 21(2): 150-169.artikel in een tijdschrift
 • Doel H.W. van den & Emmer P.C. (2000), De dekolonisatie van Nederland, Internationale Spectator 54: 339-346.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (2000), De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850. Amsterdam: Arbeiderspers.boek
 • Emmer P.C. (2000), Veel slechter dan nu kan het met Suriname niet gaan, Internationale Spectator 54(2): 106-107.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (1999), Europäische Expansion und interkontinentale Migration. In: Beck Th., Gründer H., Pietschmann H., Ptak R. (red.) Überseegeschchte. Beiträge der jüngeren Forschung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 223-233.boekdeel
 • Emmer P.C. & Carrera Damas G. (red.) (1999), General History of the Caribbean, vol. II New Societies. Londen/Basingstoke: UNESCO/Macmillan.boekredactie
 • Emmer P.C. & Pietschmann H. (1999), Introduction. The Creation of a New Caribbean Spciety, 1492-1650. In: Emmer P.C., Carrera Damas G. (red.) General History of the Caribbean, vol. II. Londen/Basingstoke: UNESCO Macmillan. 1-28.boekdeel
 • Emmer P.C. (1999), La Guerre mondiale protestante? Les Hollandais contre les Ibériques en Asie, Afrique et dans le Nouveau Monde, 1590-1609. In: Martinière G., Poton D., Souty F. (red.) D'un Rivage à l'Autre. Villes et Protestantisme dans l'Aire Atlantique. Paris/Poitiers/La Rochelle: Imprimerie Nationale.boekdeel
 • Emmer P.C. & Klooster W.W. (1999), The Dutch Atlantic, 1600-1800. Expansion without Empire, Itinerario, European Journal of Overseas History XXIII(2): 48-69.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (11 november 1998), Een zakelijker Surinamebeleid?. Internationale Spectator: 594-595.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Emmer P.C. (1998), As always the trouble is with the French. Engeland, Frankrijk, Nederland en de koloniale arbeidsmarkt in de 19de eeuw. In: Bossenbroek M.Ph., Mout M.E.H.M., Musterd C. (red.) Met de Franse slag. Opstellen voor H.L. Wesseling. Leiden: Centrum Moderne Geschiedenis. 5-22.boekdeel
 • Emmer P.C. (1998), Dutch, Danish and Swedish Caribbean. In: Drescher S., Engerman S.L. (red.) A Historical Guide to World Slavery. New York: Oxford University Press.boekdeel
 • Emmer P.C. (1998), Europese expansie en onvrije migratie. In: Obdeijn H., Emmer P.C. (red.) Het paradijs is aan de overzijde. Utrecht: Van Arkel. 21-33.boekdeel
 • Emmer P.C. & Obdeijn H.L.M. (1998), Het paradijs is aan de overzijde. Meer markt voor migranten. In: Emmer P.C., Obdeijn H.L.M. (red.) Het paradijs is aan de overzijde. Utrecht: Van Arkel. 7-19.boekdeel
 • Obdeijn H.L.M. & Emmer P.C. (red.) (1998), Het paradijs is aan de overzijde. Utrecht: Van Arkel.boekredactie
 • Emmer P.C. (1998), Mas alla frontera. La resistencia de la coronoa espanola fuera de Europa. Los holandeses en Asia, Africa y el Nuevo Mundo, 1590-1609. In: Gonzalez Martinez M.R. (red.) As sociedades ibericas y el mar a finales del siglo XVI. Madrid: Comisaria General. 171-186.boekdeel
 • Emmer P.C. (1998), The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1880. Aldershot: Ashgate/Variorum.boek
 • Emmer P.C. (1998), The Economic Impact of the Dutch Expansion Overseas, 1570-1870, Revista de Historia Economica XVI/1: 157-176.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1997), Caribbean Plantations and Indentured Labour, 1640-1917; a constructive or destructive deviation from the free labour market?, Itinerario, European Journal of Overseas History XXI(1): 73-97.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1997), European Expansion and Unfree Labour; An Introduction, Itinerario, European Journal of Overseas History XXI(1): 9-15.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1997), Les Hollandais et le commerce du sel dans l'Atlantique (1580-1650), Journal of Salt History 5: 5-13.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. & Schlomowitz R. (1997), Mortality and the Javanese Diaspora, Itinerario, European Journal of Overseas History XXI(1): 125-136.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1997), The Dutch Salt Trade and the Making of the Second Atlantic System, 1580-1650. In: Pira S. (red.) Storia del Commercio del Sale tra Mediterraneo e Atlantico. Cagliari: AM&D Edizioni. 113-128.congresbijdrage
 • Emmer P.C. (1997), The struggle over sugar and the abortive attack of the Dutch on Portugal in the South Atlantic, Mare Liberum 13: 59-69.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1997), Was Migration Beneficial?. In: Lucassen J., Lucassen L. (red.) Migration,Migration History, Old Paradigms and New Perspectives. Bern: Peter Lang. 111-129.boekdeel
 • Emmer P.C. (1996), Capitalism Mistaken? The Economic Decline of Surinam and the Plantation Loans, 1773-1850; A Rehabilitation, Itinerario, European Journal of Overseas History XX(1): 11-18.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (1996), Introduction. In: Emmer P.C., Gaastra F.S. (red.) The Organization of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. xv-xxvi.boekdeel
 • Emmer P.C. (1996), Jesus Christ was Good, but Trade was Better; An Overview of the Transit Trade of the Dutch Antilles, 1634-1795. In: Paquette R.L., Engerman S.L. (red.) The Lesser Antilles in the Age of European Expansion. Gainesville: University Press of FLorida. 206-222.boekdeel
 • Emmer P.C. (1996), Nederland in de Atlantische Wereld, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 50: 31-35.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1996), The Dutch Trade in West Africa; Shipping, Factories, Colonisation, 1800-1875. In: Everaert J., Parmentier J. (red.) Shipping, Factories and Colonization. Brussel: Kon.Academ.België. 191-215.boekdeel
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (red.) (1996), The Organisation of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum.boekredactie
 • Emmer P.C. (1995), De grote teleurstelling: het Caribische gebied, Suriname en de prijs van de vrijheid. In: Gobardhan-Rambocus L., Hassankhan M.S., Egger J.L. (red.) De erfenis van de slavernij. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit. 93-113.boekdeel
 • Emmer P.C. (1995), Europas Expansion im Atlantik. Wirtschaftliche Misse oder Wohltat?. Bamberg: NN.boek
 • Emmer P.C. (1995), European expansion and migration, Leidschrift. Historisch Tijdschrift XI(2): 35-49.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1995), Scholarship or Solidarity? The Post-Emancipation Era in the Caribbean Reconsidered, NWIG : New West Indian Guide (Nieuwe West-Indische Gids) 69(3/4): 277-290.artikel in een tijdschrift
 • Emmer P.C. (1995), The Ideology of Free Labor and Dutch Colonial Policy. In: Oostindie G. (red.) Fifty Years Later: Anti-Slavery, Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit. Leiden: KITLV. 207-222.boekdeel
 • Ross R.J., Emmer P.C. & Kolff D.H.A. (1982), The expansion of Europe and the Transformation of Third World Agriculture, Itinerario 6(1): 43-77.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.