Universiteit Leiden

nl en

Paul Wijdeveld

Onderwijskundig Adviseur en Onderzoeker

Naam
Dr. P.P.H. Wijdeveld
Telefoon
+31 71 527 7176
E-mail
wijdeveld@iclon.leidenuniv.nl

Onderwijsondersteuning

Paul Wijdeveld (1953) adviseert en ondersteunt sinds 1987 vanuit het ICLON het academisch onderwijs, zowel op werkvloer- als op beleids-/bestuurlijk niveau, in het bijzonder op de terreinen:

  • onderwijsevaluatie, curriculumorganisatie, kwaliteitszorg en visitatie/accreditatie
  • evaluatief onderzoek naar effecten van beleidsinitiatieven
  • vormgeving van onderwijs vanuit neurocognitief leertheoretisch perspectief

Contactpersoonschappen

Paul Wijdeveld is ICLON-contactpersoon voor de faculteiten

  • Rechtsgeleerdheid
  • Governance and Global Affairs

Academisch profiel

Paul Wijdeveld studeerde in 1981 cum laude af aan de Universiteit Utrecht in de gecombineerde major Theorie en Methodologie van de Psychologie en Persoonlijkheidspychologie met cognitie als zwaartepunt, met als minoren filosofische epistemologie/formele logica en kunstgeschiedenis. Tijdens zijn studie was hij onderwijsassistent functieleer, onderzoeksassistent psycholinguïstiek en onderwijskundig assistent.

Post-doctoraal studeerde hij een jaar aan The Graduate Faculty van de New School for Social Research te New York. Na terugkomst doceerde hij cognitieve psychologie aan de opleiding Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Ludwig Wittgenstein, Architect’ (MIT Press 1994) en publiceert van tijd tot tijd op persoonlijke titel in dit domein.

Onderwijskundig Adviseur en Onderzoeker

  • ICLON
  • Hoger Onderwijs
  • HO Algemeen

Werkadres

Willem Einthoven
Wassenaarseweg 62a
2333 AL Leiden
Kamernummer B2.28

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden