Universiteit Leiden

nl en

Paul Steendijk

Hoogleraar cardiovasculaire fysiologie, in het bijzonder onderzoek naar (bio)medisch onderwijs

Naam
Prof.dr. P. Steendijk
Telefoon
+31 71 526 61423
E-mail
p.steendijk@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-8454-4499

Prof. dr. P. (Paul) Steendijk is hoogleraar cardiovasculaire fysiologie bij de afdeling Hartziekten. Naast onderzoek en onderwijs op het gebied van cardiovasculaire fysiologie heeft hij als aandachtsgebied onderzoek naar het (bio)medisch onderwijs.
Hij studeerde af in de experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1993 aan de universiteit Leiden op het proefschift ‘Cardiac chamber volume and wall properties measured by electrical conductance’. In 2003 werd hij aangesteld als universitair hoofddocent.
Zijn cardiovasculaire onderzoek richt zich op de mechanische hartfunctie en de interactie van het hart met het vasculaire systeem. Naast basaal proefdieronderzoek heeft Steendijk zich met toegepast klinisch onderzoek met name gericht op de evaluatie van nieuwe device-based en chirurgische therapieën voor hartfalen. Hij ontving hiervoor in 2005 de Marie Parijs-prijs van het LUMC. Binnen het onderwijskundige onderzoek richt hij zich op het ontwikkelen, introduceren en evalueren van moderne onderwijsmethoden. Hij begeleidde als co-promotor 12 promovendi en is auteur van 228 peer-reviewed publicaties (H-index 58) in samenwerking met een groot aantal nationale en internationale partners.
Prof. Steendijk is actief in het onderwijs: hij is voorzitter van de onderwijscommissie en lid van de wetenschapscommissie van het Hart Long Centrum, coördineert de refereeravonden en researchbesprekingen en voert interne research audits uit. Hij is lid van de voortgangstoetscommissie en de toetsbeoordelingscommissie van de opleiding Geneeskunde, lid van de opleidingscommissie Klinische Technologie en lid van de wetenschapscommissie Onderzoek naar Onderwijs van het LUMC. 
Naast actief docent is hij ook coördinator van diverse onderwijsblokken bij de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Klinische Technologie. In 2014 werd Steendijk verkozen tot ‘Beste docent van het LUMC’ (opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen) en ontving hij hiervoor de prof. Tammelingprijs. In 2015 en 2017 werd hij gekozen tot ‘Docent van het Jaar’ van de opleiding Klinische Technologie.

Op 20 oktober 2017 sprak hij zijn oratie uit, getiteld: 'Weerstand en compliantie'. 

Hoogleraar cardiovasculaire fysiologie, in het bijzonder onderzoek naar (bio)medisch onderwijs

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden
  • Divisie 1
  • Hartziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer B4-22

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.