Universiteit Leiden

nl en

Niels Geijsen

Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en regeneratieve geneeskunde

Naam
Prof.dr. N. Geijsen
Telefoon
+31 71 526 9302
E-mail
n.geijsen@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-3592-4353

Niels Geijsen is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Regeneratieve Geneeskunde en hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Zijn onderzoek richt zich op het bestuderen hoe tijdens de vroege embryonale ontwikkeling zogenaamde pluripotent cellen zich steeds verder specialiseren tot bepaalde celtypen, en dan met name de vorming van skeletspierweefsel. Zijn onderzoeksgroep ontwikkeld in vitro modellen waarmee de vorming van normaal spierweefsel kan worden bestudeerd, maar ook kan worden onderzocht wat de invloed van specifieke genetische afwijkingen is op de vorming of herstel van spierweefsel. Niels is co-editor in Chief van StemJournal en co-founder van de startups NTrans Technologies (ontwikkeling van toepassingen voor iTOP transductie technologie) en Divvly (ontwikkeling van software tools om samenwerking tussen onderzoeksgroepen te faciliteren).

Meer informatie over Niels Geijsen

Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde is een interdisciplinair onderzoeksveld dat zoekt naar nieuwe methoden om weefsels, die door ziekte, trauma of veroudering minder goed functioneren of verloren zijn gegaan, te herstellen. Het vakgebied behelst onder andere (stam)celbiologie, moleculaire biologie, en biochemie, biomaterialen en bioprinting technologieën.

Niels Geijsen bestudeert hoe tijdens de vroege embryonale ontwikkeling zogenaamde pluripotent cellen zich steeds verder specialiseren tot bepaalde celtypen, met name hoe de vorming van skeletspierweefsel verloopt. Zijn onderzoeksgroep ontwikkeld in vitro modellen waarmee de vorming van normaal spierweefsel kan worden bestudeerd, maar ook kan worden onderzocht wat de invloed van specifieke genetische afwijkingen is op de vorming of herstel van spierweefsel. Op het technologische vlak ontwikkeld zijn onderzoeksgroep nieuwe methoden om met behulp van zgn. gen-editing eiwitten genetische fouten in het DNA kunnen worden hersteld of juist aangebracht.

Wetenschappelijke carrière

Na zijn studie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht deed hij zijn promotieonderzoek bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar hij bestudeerde hoe bloedcellen signalen van andere cellen detecteren on omzetten in een adequate respons. Na zijn promotie werkte hij als post-doctoraal onderzoeker in het Whitehead Institute in Cambridge, Massachusetts waar hij voor het eerst in aanraking kwam met pluripotente stamcellen, stamcellen die in principe ieder celtype in ons lichaam kunnen vormen. In 2004 startte hij zijn eigen onderzoeksgroep bij het Harvard Stem Cell Institute en Massachusetts General Hospital, waar zijn onderzoek zich richtte op het begrijpen van de signalen die verschillende typen pluripotente stamcellen, waaronder embryonale stamcellen, iPS cellen en geslachtcellen, hun speciale eigenschappen geven. In 2010 keerde hij terug naar Nederland waar hij werd aangesteld als groepsleider in het Hubrecht Instituut en werd benoemd tot Hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daar ontwikkelde hij op pluripotente stamcellen gebaseerde in vitro onderzoeks-modellen voor het bestuderen van genetische aandoeningen, met name voor genetische spierziekten zoals Duchenne spierdystrofie en facio scapulo humerale dystrofie (FSHD). Daarnaast ontwikkelde zijn onderzoeksgroep een unieke nieuwe technologie die het mogelijk maakt om gen-editing eiwitten, waarmee foutjes in het DNA van een cel kunnen worden hersteld, in cellen naar binnen te brengen. In mei 2020 kwam hij met zijn onderzoeksgroep naar het LUMC waar hij zijn onderzoek naar de oorzaken van genetische spieraandoeningen wordt voortgezet. Hij is tevens aangesteld als hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Regeneratieve Geneeskunde aan de Universiteit Leiden bij de faculteit Geneeskunde.

Niels is co-editor in Chief van StemJournal en co-founder van de startups NTrans Technologies (ontwikkeling van toepassingen voor iTOP transductie technologie) en Divvly (ontwikkeling van software tools om samenwerking tussen onderzoeksgroepen te faciliteren).

Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en regeneratieve geneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Anatomie en Embryologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • StemJournal (iOS press) Co Chief-Editor
  • Divvly BV Co-founder
  • NTrans Technologies BV Co-founder en Scientific advisor
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.